Siirry sisältöön

Lukiolain mukaan jokaisella opiskelijalla on oikeus saada erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti (Lukiolaki, 28 §). Lukiolaisen sekä hänen huoltajansa vastuulla on siirtää tiedot perusasteella saamastaan tuesta, jotta tuen tarpeet voidaan mahdollisuuksien mukaan huomioida opintojen alkaessa lukiossa.

Lukiossa ei ole perusopetuksen tavoin kolmiportaista tukea. Lukiolaki ei tunne oppiaineiden yksilöllistämistä, eli lukion oppimäärä ja tavoitteet ovat kaikille opiskelijoille samat. Ylioppilaskirjoitusten kokeita ei ole mahdollista yksilöllistää, eli laskea kokeen tavoitteiden tasoa.

Opiskelijan vamma, sairaus tai muu terveydentilaan liittyvä syy mahdollistaa lukio-opintojen järjestämisen osittain laista poikkeavalla tavalla.

Yllä olevien otsikoiden alta löydät Paimion lukion Tuen ja Ohjauksen käsikirjan sisällön aihealueittain.

 

Opinto-ohjaaja työhuoneessaan.

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaaja

 • auttaa opiskelijoita lukioaikaisten opintojen suunnittelussa
 • ohjaa ylioppilastutkintoon liittyvissä asioissa
 • antaa jatko-opinto ja uraohjausta.

Opinto-ohjaajan tuella opiskelijat laativat itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Opiskelijan tulee ilmoittaa opinto-ohjaajalle halukkuudestaan siirtyä 3,5 tai 4 vuoden opinto-ohjelmaan. Opiskelijoiden on mahdollista saada henkilökohtaista ohjausta, pienryhmäohjausta sekä luokkamuotoista ohjausta. Lukiosta valmistuneilla on vuoden verran mahdollisuus hakeutua jälkiohjaukseen ottamalla yhteyttä opinto-ohjaajaan.

Opinto-ohjaaja
Hanna-Kaisa Hietajärvi

Yhteydenotot Wilman kautta tai
hanna-kaisa.hietajarvi@paimio.fi
Puh. 050 3136050

erityisopettaja työpisteessään.

Erityisopetus

Erityisopettaja

 • auttaa opiskelijaa oppimiseen liittyvissä kysymyksissä
 • opettaa opiskelutaitoja ja ohjaa opiskelijaa käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa
 • tekee yhteistyötä muiden opettajien kanssa tukea tarvitsevan opiskelijan oppimiseen ja opetukseen liittyvissä kysymyksissä
 • tekee kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille  lukiseulan ja tarvittaessa yksilölliset lukitestit

Erityisopettaja
Kaisa Alsi

Yhteydenotot Wilman kautta tai
kaisa.alsi@paimio.fi
Puh. 050 471 2323

Terveydenhoitaja työpisteessään.

Terveydenhoito

Lukiolainen voi hakeutua oma-aloitteisesti terveydenhoitajan vastaanotolle tarvitessaan apua terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Terveydenhoitaja lukiolla (2.krs, kirjaston pääty) torstaisin, avovastaanottoaika ilman ajanvarausta klo 14.15 – 14.45, muuna aikana ajanvarauksella.

Lukion opiskelijoille on käytössä myös Jokelan koululla (lukion vieressä, osoite Vanha Turuntie 4) olevat avovastaanottoajat ma-ke ja pe klo 11.45- 12.45.

Katso tarkemmat tiedot Varhan verkkosivuilta (alasivulla Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto).

 

Yhteyden saa soittamalla, viestillä tai sähköpostitse.

Terveydenhoitaja
Jenni Kalasniemi

Yhteydenotot jenni.kalasniemi@varha.fi
Puh. 050 3834515

Lue lisää...
psykologi ja kuraattori

Kuraattori- ja psykologipalvelut

Nämä palvelut siirtyivät 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hoidettavaksi (Varha)

Katso tarkemmat tiedot Varhan verkkosivuilta (alasivulla Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto).

Lukiolla on tarjolla sekä kuraattori- että psykologipalveluita. Voit ottaa meihin yhteyttä esimerkiksi seuraavista syistä:

 • Opiskelu ei luista, motivaatio on hukassa, podet haittaavaa opiskelustressiä, jäät jatkuvasti opinnoissasi jälkeen tai epäilet oppimisen vaikeuksia (viimeisessä psykologi)
 • Kaverisuhteissasi tai muissa ihmissuhteissasi on mieltäsi painavia ongelmia, joihin et löydä ratkaisua.
 • Mielialasi on alavireinen, koet itsesi masentuneeksi, väsyneeksi, yksinäiseksi tai paha olo on ajanut sinut hakemaan tukea itseäsi vahingoittavista keinoista, esim. päihteistä
 • Haluat apua itsenäistymiseen liittyvissä asioissa
 • Tuntuu, että elämältä on yhtäkkiä pudonnut pohja pois, elämäsi on ajautunut kriisiin tai on muuten jumissa isommasta tai pienemmästä syystä

Varaa aika sähköpostin välityksellä tai soittamalla/viestittelemällä tai poikkeamalla avovastaanotolle. Tervetuloa!

Lukiopsykologi
Tiina Kuokka
tiina.kuokka@varha.fi
puh. 050 342 8148

Tiina on paikalla lukiolla torstaisin ja perjantaisin.

Lukiokuraattori
Anu Lång
anu.lang@varha.fi
puh. 040 548 5799

Anu on paikalla lukiolla to-pe.