Siirry sisältöön

Tukitoimet ylioppilastutkinnon kokeissa

 • Kokelas voi sairauden, vamman, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuden, vieraskielisyyden taikka muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi suorittaa ylioppilastutkinnon kokeet poikkeavasti (laki ylioppilastutkinnosta 502/2019 9 § 1 mom.). Edellä mainitut syyt eivät automaattisesti oikeuta erityisjärjestelyiden käyttöön, vaan edellytyksenä on, että syy estää kokelasta suorittamasta koetta samalla tavoin kuin muut kokelaat.  

  Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa | Ylioppilastutkintolautakunta

   

   

 • Opiskelijoille tiedotetaan mahdollisuudesta hakea erityisjärjestelyjä opinto-ohjauksen oppitunneilla ja kaikille kirjoituksiin osallistuville pakollisissa ylioppilaskirjoitusten infotilaisuuksissa. Kaikki erityisjärjestelyhakemukset tehdään erityisopettajan kanssa. Päätöksen erityisjärjestelyistä tekee ylioppilastutkintolautakunta.

  Erityisjärjestelyhakemus tulee olla jätetty ylioppilastutkintolautakunnalle syksyn tutkinnon osalta 30.4. mennessä ja kevään tutkinnon osalta 30.11. mennessä. Opiskelija on itse vastuullinen erityisjärjestelyiden hakemisessa.

   

  Opiskelija, toimi näin:

  1. Mieti, tarvitsetko erityisjärjestelyitä, jotta pystyt suoriutumaan kokeista samanvertaisesti kuin muut kokelaat. Mitä järjestelyitä tarvitset?
  2. Jos sinulla on tarve erityisjärjestelyihin, varaa aika erityisopettajalle hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kolme viikkoa ennen määräaikaa hakemuksen avaamista varten.
  3. Hae tarvittavat asiantuntijalausunnot. Voit hakea esim. lääkärinlausunnon jo ennen hakemusprosessin aloittamista.
  4. Lähetä hakemus yhdessä erityisopettajan kanssa.
  5. Odota päätöstä ylioppilastutkintolautakunnalta. Päätöksen voimassaolo lukee päätöskirjeessä.
 • Lääkkeet ja lääkinnälliset välineet

  Koetilaan saa tuoda tarvittavat resepti- ja käsikauppalääkkeet. Langattomat elektroniset laitteet, kuten diabeteksen hoidossa tarvittavat välineet, voi tilaan tuoda vain lääkärintodistuksen perusteella. Näissä tilanteissa kokelaan tulee sopia asiasta etukäteen rehtorin kanssa.

  Erityistoiveet istumapaikasta

  Erityistä istumapaikkatoivetta esitettäessä tulee opiskelijalla olla asiantuntijan lausunto, jossa tarve perustellaan. Lausunto voi tulla esim. hoitavalta lääkäriltä, koulukuraattorilta, koulupsykologilta, koululääkäriltä tai joissakin tapauksissa lukion erityisopettajalta.

  Toiveiden toteutumiseen vaikuttaa jokaisella koekerralla mm. muiden kokelaiden äkilliset sairaustilanteet ja muut vastaavat asiat.