Siirry sisältöön

Ohjaus

 • Opinto-ohjaaja toimii lukion opinto-ohjauksen oppiaineen opettajana ja hän vastaa ohjauksen koordinoinnista. Ohjausta opiskelijalle voi kuitenkin tarjota eri toimijat, kuten rehtori, opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja, aineenopettaja, erityisopettaja tai opiskelijahuollon ammattihenkilöt. Opiskelijalle kerrotaan lukion alussa ohjauksen eri toimijoiden tehtävät. Ohjausta voidaan järjestää opintojaksomuotoisena opetuksena, henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena, vertaisohjauksena sekä näiden yhdistelmänä kuhunkin tilanteeseen sopivalla tavalla. 

  Opinto-ohjaaja ohjaa opiskelijaa lukio-opintojen suunnittelussa sekä opintojaksojen valintaan liittyvissä asioissa. Lukio-opintojen aikana opiskelija laatii opinto-ohjaajan tuella henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, ylioppilaskirjoitussuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Opinto-ohjaaja ohjaa ja auttaa opiskelijaa kaikissa näihin liittyvissä kysymyksissä. Opiskelija on yhteydessä opinto-ohjaajaan, jos hänen opintonsa eivät etene henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti ja hän haluaa siirtyä opiskelemaan 3,5 tai 4 vuoden opinto-ohjelman mukaisesti. Oppivelvollisen opiskelijan osalta asia käydään läpi huoltajan kanssa. 

  Opiskelija saa ohjausta ja tukea myös siirtyessään kouluasteelta toiselle. Nivelvaiheen ohjausta tarvitaan myös silloin, jos opiskelija on vaihtamassa lukiota tai keskeyttämässä lukio-opinnot ja siirtymässä esim. toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Oppivelvollinen opiskelija ei voi erota oman ilmoituksensa perusteella, ellei hänellä ole uutta opiskelupaikkaa.  

 • Jokainen lukiolainen kuuluu yhteen vuosiluokan ohjausryhmistä. Jokaisella ryhmällä on oma ryhmänohjaaja, joka toimii opiskelijoiden lähiohjaajana ja seuraa oman ryhmänsä opiskelijoiden hyvinvointia, opintojen etenemistä ja opintokertymiä sekä poissaoloja lukio-opintojen ajan. Hän reagoi tarvittaessa nopeasti ottamalla yhteyttä opiskelijaan ja tarvittaessa huoltajaan sekä ohjaa opiskelijan oikean tuen piiriin. Ryhmänohjaajilla on tärkeä rooli ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ja varhaisen puuttumisen toteutumisessa. Kotiväen ja ryhmänohjaajien välisellä yhteistyöllä tuetaan opiskelijoiden opiskelua ja opiskeluedellytyksiä sekä hyvinvointia. Ryhmänohjaaja toimii linkkinä opiskelijoidensa ja kotiväen sekä lukioyhteisön välillä. 

  Ryhmänohjaaja pitää ohjausryhmälleen viikoittain ryhmänohjaustuokion, jossa opiskelijoita tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Lukuvuoden aikana on myös pidempiä ryhmänohjaustuokioita, joissa on erillinen, ennalta suunniteltu sisältö. 

  Tulossa: Vuosikello-liite

 • Paimion lukiosta valmistunut nuori voi olla yhteydessä Paimion lukion opinto-ohjaajaan ja sopia hänen kanssaan tapaamisajan, mikäli hänellä ei ole vielä tutkintoon tähtäävää jatko-opiskelupaikkaa ja/tai hän tarvitsee apua esim. eri jatkokoulutus– ja uravaihtoehtojen kartoittamisessa. Oikeus ohjaukseen säilyy vuoden lukio-opintojen päättymisen jälkeen.