Siirry sisältöön

Kielitietoisuus

Kielitietoisuus on eri oppiaineiden kielen ja käsitteiden hallintaa. Se on läsnä kaikilla oppitunneilla. Aineenopettajat kiinnittävät huomiota käyttämäänsä kieleen opetuksessa ja vuorovaikutuksessa. Opettaja ohjaa opiskelijat havainnoimaan aktiivisesti erilaisia kielenkäytön tilanteita, tekstejä, kieleen liittyviä piirteitä sekä eri tiedonalojen (oppiaineiden) sanastoa. 

Lukio-opintojen yhtenä tärkeänä tavoitteena on oppia hallitsemaan puhekielen ja kirjoitetun kielen väliset erot, sekä oppia käyttämään eri tiedonalojen erikoissanasto ja tapa käyttää kieltä. 

Tulossa: Liite Kieli- ja kulttuuritietoisuus Paimion lukiossa –mallista