Siirry sisältöön

Museokokoelmat

Paimion museoiden kokoelmiin sisältyy erilaisia aineistoja, joihin kuuluvat niin rakennukset, esineet, valokuvat, asiakirjat kuin ääninauhatkin.

Museokokoelmiin kuuluvia lehtiä ja kirjeitä

Kokoelmatyö on museotoiminnan keskeisin ja vaativin osa-alue, perusta, jolle museon koko muu toiminta rakentuu. Kokoelmatyö muodostuu kokoelmien kartunnasta ja luetteloinnista, aineistoon liittyvän tiedon tallentamisesta, objektien dokumentoinnista, huollosta ja säilyttämisestä sekä konservoinnista. Kokoelmatyön tuottamat aineistot ovat lähdeaineistoa tutkimukselle, näyttelyille ja muulle toiminnalle, joiden pohjalta syntyy kuva menneestä nykyisille ja tuleville sukupolville.

– Varsinais-Suomen ammatillisesti hoidettujen paikallismuseoiden kokoelmapoliittinen ohjelma

Paimiossa toimivat museot hoitavat kokoelmiaan museaalisten periaatteiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että museoon otettavat lahjoitukset käyvät läpi kokoelmaprosessin, jonka aikana ne muuttuvat museoesineiksi. Prosessi alkaa joko asiakkaan yhteydenotosta tai museon omasta keruupäätöksestä ja päättyy esineen tallettamiseen osaksi museokokoelmia. Prosessi on monivaiheinen ja vaatii ammatillista osaamista sekä paljon työtunteja. Siksi jokaisen esineen vastaanottopäätös tehdään huolellisesti. Ota kuitenkin rohkeasti museoon yhteyttä, mikäli tiedät museoon sopivasta lahjoituksesta! 

Henkilö inventoi museoesineitä.

Millaiset lahjoitukset soveltuvat museoiden kokoelmiin?

Jokaisella Paimion museolla on oma erikoisalansa, johon liittyvää esineistöä museon on tarkoituksenmukaista kartuttaa. Yhdessä muiden Varsinais-Suomen museoiden kanssa museot muodostavat kokonaisuuden, eikä museoiden ole järkevää kartuttaa liiallisesti esineistöä, jollaista jo löytyy muista museoista. Museoiden keruuvastuualueista on päätetty Varsinais-Suomen alueen paikallismuseoiden kesken (Varsinais-Suomen ammatillisesti hoidettujen paikallismuseoiden kokoelmapoliittinen ohjelma 2014).

Kun päätöstä lahjoituksen vastaanottamisesta tehdään, täytyy ensin selvittää täydentääkö lahjoitus museon kokoelmia museon kokoelmaohjelman mukaisesti. Esineen on siis kuuluttava museon keruuvastuualueeseen. Kaikki Paimion museot tallentavat lähiseudun kulttuurihistoriaa. 

Museo ottaa kokoelmiinsa pääasiassa esineitä, jotka ovat aitoja, suhteellisen hyväkuntoisia sekä ainutlaatuisia. Museoesineestä on myös hyvä olla kattavat tiedot sen kontekstiin, tarinaan ja käyttöhistoriaan liittyen. Alla kerrotaan lyhyesti Paimion museoiden keruuvastuualueet. 

Paimion museoiden keruuvastuualueet

  • Käsityömuseo Miila tallentaa ja säilyttää paikallista (Varsinais-Suomen alueen) käsityö- ja kädentaitojen perinnettä. Kokoelmien ydin on arjen käsityön ja kädentaitojen tallentamisessa. Kokoelmien hankintatoiminnan pääkriteerejä ovat paikallisuuden, alueellisuuden, yleisyyden ja tyypillisyyden lisäksi merkittävyys sekä tiedollinen arvo, kuten elämänkaaritietojen määrä.  

  • Paimion Sähkömuseo dokumentoi, kartuttaa ja tallentaa sähkötekniikkaan liittyvää kulttuuriperintöä. Paimion Sähkömuseon kokoelmien ydinajatuksena on tallentaa ja kertoa lounaissuomalaisesta näkökulmasta maaseudun sähköistämisestä, sähkön tuottamisesta, siirrosta, jakelusta ja käytöstä. Kokoelmien pääpaino on suurelta osin sähköyhtiöiden ja –asentajien käyttämässä sähköntuotantoon ja -jakeluun liittyvässä tekniikassa. Kokoelmassa on myös kotitalouksien, laitosten ja maatalouden käyttämiä sähkökoneita ja -laitteita.  

  • Paimion kotiseutumuseo dokumentoi, kartuttaa ja tallentaa paimiolaista kulttuuriperintöä. Paimion kotiseutumuseon ydin on paikallisessa talonpoikaiskulttuurissa.

  • August Pyölniitun museo on henkilöhistoriallinen museo, joka säilyttää paimiolaisen pienviljelijän ja itseoppineen tiedemiehen sekä hänen sisartensa jäämistöä. Museon kokoelma on pääosin karttumaton, eli siihen ei lisätä mitään eikä se suorita lainaustoimintaa kokoelmistaan. Museon kokoelma on esillä kotimuseon sisustuksessa, joka muodostaa perusnäyttelyn.