Tilinpäätös

Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja –asetuksen säännöksiä (KuntaL 68 §).

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja. Kaupunginhallitus saattaa tilinpäätöksen siihen liittyvine asiakirjoineen ja allekirjoituksineen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja edelleen tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi viimeistään tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen tiedoksi valtuustolle sekä tekee esityksen siitä voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvolliselle myöntää vastuuvapaus (KuntaL 71.2 §).

Tilinpäätös ja siihen sisältyvät asiakirjat ovat julkisia sen jälkeen, kun kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja ovat allekirjoittaneet tilinpäätöksen.

Viimeisimmät tilinpäätökset löytyvät sivun oikeasta laidasta.