Siirry sisältöön

Tilinpäätös

Kunnan tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja –asetuksen säännöksiä (KuntaL § 113-114).

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja. Kaupunginhallitus saattaa tilinpäätöksen siihen liittyvine asiakirjoineen ja allekirjoituksineen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja edelleen tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi viimeistään tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä (KuntaL § 121).

Tilinpäätös ja siihen sisältyvät asiakirjat ovat julkisia sen jälkeen, kun kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja ovat allekirjoittaneet tilinpäätöksen.

Viimeisimmät tilinpäätökset löytyvät sivun ala-osasta.