Siirry sisältöön

Metsät ja puistot

Kaupungin omistuksessa olevia metsiä hoidetaan lähivirkistysalueina ja talousmetsinä, ja niitä myös suojellaan. Puistot tarjoavat monipuolisia kokemuksia. Kaupungin metsä- ja puistoalueiden rakentamisesta ja hoidosta vastaa Tekniset ja ympäristöpalvelut.

Metsänpohjalla kasvaa sammalta ja varpuja.

Metsät

Paimion kaupunki omistaa metsää yhteensä noin 500 ha. Näistä taajamametsiä on 286 ha ja talousmetsää on 225 ha. Metso-ohjelman mukaisesti suojeltua metsää on 5 ha.

Metsillä on kaupungissa monenlaista merkitystä. Virkistys, maisema, ympäristö, luonto ja talous ovat kaikki arvoja, jotka on huomioitava metsiin liittyvissä päätöksissä. Taajama-alueella, tai muutoin kaavassa määrätyillä alueilla on ennen metsän käsittelyä haettava maisematyölupa. Yksittäisten pihapuiden kaatoa ennen on tehtävä puunkaatokatselmus.

Katso lisätietoja vuodelle 2023 suunnitelluista toimenpiteistä kaupungin metsissä.

Polku metsässä.

Taajamametsät

Taajamametsät sijaitsevat nimensä mukaisesti kaupungin keskustan ja asuinalueiden läheisyydessä. Ne ovat tärkeitä virkistysalueita kaupungin asukkaille ja ne antavat myös näkö-, pöly-, tuulen- ja melusuojaa. Näitä metsiä hoidetaan pitkälti puistometsinä ja myös luontoarvot ovat tärkeitä. Puistometsissä on paljon polkuja, joita kulkiessaan voi lenkkeillä ja rauhoittua, tai suunnata vaikka sieni- ja marjametsään.

Puupino.

Talousmetsät

Kaupungin omistamia talousmetsiä hoidetaan laaditun metsänhoitosuunnitelman mukaan. Metsänhoidosta syntyy kaupungille tuloja. Kaikessa metsänhoidossa huomioidaan esimerkiksi luonnon monimuotoisuus ja maisema-arvot.

Puistot

Paimion kaupungilla on rakennettuja puistoja noin 30 ha. Yksittäisiä puistoja on eri puolilla kaupungin keskustaa. Kaikissa puistoissa on monipuolisia aktiviteetteja hoidetun ympäristön lisäksi.

Paimion puistoja pyritään myös tulevaisuudessa kehittämään yhä asukaslähtöisempään suuntaan. Niiden halutaan tarjoavan kaupungin eri osien ja asuinalueiden asukkaille monipuolista tekemistä. Esimerkkeinä voidaan mainita vaikka leikkipuistot ja ulkokuntosalit.

Monipuolisia puistoja

 • Jokipuisto sijaitsee aivan kaupungin keskustan tuntumassa, Paimionjoen rannalla. Puisto on rakennettu pitkään toimineen ja vuonna 1986 palaneen Paimion sahan alueelle. Puistoa on aluksi rakennettu sille vuonna 2011 laaditun yleissuunnitelman mukaisesti, jonka jälkeen sinne on rakennettu vuosittain monia palveluja. Niitä ovat esimerkiksi ulkokuntosali, kuntoportaat, petankkikenttä, rantautumispaikka ja pulkkamäki.

  Jokipuistosta saat lisätietoa puiston omalta sivulta.

 • Kiusalanpuisto ilmasta
  Kiusalan puisto ilmasta katsottuna

  Kiusalan puisto on rakennettu kumpuilevaan peltomaisemaan, jonka läpi virtaa Karhunoja -niminen puro. Puisto toimii paimiolaisen frisbeegolfin sydämenä. 18 -väyläinen frisbeegolfrata ja 6 -väyläinen multigolfrata houkuttelevat kävijöitä kauempaakin. Puiston luoteisreunalla on 2021 valmistunut Hanhen leikkipuisto.

  Kiusalan puiston pysäköintialue löytyy Vähäniituntien varresta.

 • Kaaripuisto sijaitsee keskeisellä paikalla Kaaritien ja Alvar Aallontien risteyksen tuntumassa. Kaaripuiston pohjoisemmalla osalla on ns. ”Teletappimäet”, joka on suosittu valaistu mäenlaskupaikka. Kahteen osaan jakautuvan Kaaripuiston etelä-osassa on juhlametsikkö, joka istutettiin 100 -vuotiaan Suomen kunniaksi.

  Puiston pysäköintialue sijaitsee Alvar Aallontien varressa, n. 100 m Kaaritien kiertoliittymästä länteen.

  Juhlametsikkö

  Juhlavuoden 2017 yksi päätapahtumista Paimiossa oli Juhlametsikön istuttaminen. Suomi 100 -koordinaatiotyöryhmän ja kaupungin viheralueyksikön yhteistyönä metsikön istutusalueeksi varattiin Kaaripuisto, joka sijaitsee Kaaritien ja Isolompakontien välisellä puistoalueella.

  Alueelle istutettiin toukokuussa 2017 kahtena eri päivänä yhteensä 120 puuntainta, joista 100 tainta istutettiin ns Suomi-alueelle ja 20 tainta ns Paimio-alueelle. Juhlavuoden Yhdessä-teeman mukaisesti istutustyöhön kutsuttiin mukaan paimiolaisia laajalla rintamalla. Suomi-alueen jokaiselle sadalle taimelle löytyi oma istuttajataho. Mukana oli niin koulujen, päiväkotien kuin yhdistysten edustajia.

  Puiden sijainnit/numerot ja istuttajatahot Paimion karttapalvelussa.

  Suomi 100 vuotta -alueelle istutettiin yksi kuusi, jonka saapui istuttamaan ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.
  Suomi 100 vuotta -alueelle istutettiin yksi kuusi, jonka saapui istuttamaan ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

   

 • Moision puisto sijaitsee keskustan luoteiskulmalla asuinalueen keskellä. Laajalla puistoalueella on paljon niittyä halkovia puistokäytäviä. Puiston eteläosassa on kukkulan päälle rakennettu Räpälän leikkipuisto. Pohjoisemman puistoalueen keskivaiheille rakentuu ulkokuntoilupaikka kesän 2022 aikana.

  Aivan puiston etelälaidalta, Räpäläntien varresta löytyy pieni pysäköintipaikka.

 • Naskarlanpuisto sijaitsee Paimion keskustaajaman eteläosassa, Saaren ja Naskarlan asuinalueiden välissä. Puistossa on kaksi lampea, joiden läpi virtaa puro. Alemmassa lammessa on koirien uimapaikka, eli Haukkuhelmi. Puistossa on myös valaistuja käytäviä sekä ulkokuntosali. Lisäksi löytyy pieni pelikenttä, jonka kehittäminen on vielä kesken.

  Parkkipaikka löytyy Naskarlantien varresta, osoite on Naskarlantie 1. Valkojantieltä 590 m, oikealla.

Puunajoa hevosmetsurin voimin Varasvuorella keväällä 2021

Ohita osio

Paimion puistot karttapalvelussa

Ohita osio

Yhteystiedot

Kaisa Salonen

Kaisa Salonen

Viheraluemestari
Asiantuntija (viranhaltija)