1-_DSC2059m

Esiopetus

Esiopetuksen keskeisin tehtävä on yhteistyössä kotien kanssa edistää lapsen kasvua, oppimisedellytyksiä ja tukea minäkuvan kehitystä mahdollisimman monipuolisesti, lapsen omaa kehitystahtia kunnioittaen. Toiminnassa noudatetaan pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta koulujen työ- ja loma-aikoja.

 

Esiopetuksen toiminta perustuu vahvasti leikkiin. Lapsi sisäistää uudet asiat parhaiten leikkiessään, koska tällöin hän voi käsitellä uusia ja jo opittuja asioita itselleen sopivalla tasolla. Muita esiopetuksen sisältöalueita ovat kieli- ja vuorovaikutus, liikunta, kuvallinen ilmaisu, musiikki, draama, ympäristö ja luonto, matematiikka ja etiikka.


Esiopetus on maksutonta. Lapsella säilyy oikeus varhaiskasvatukseen ennen päivittäistä esiopetusta ja sen jälkeen sekä esiopetuksen loma-aikoina.


Esiopetuksen päivittäinen toiminta-aika on

kokopäivätoiminnassa klo 8.30 - 12.30

osapäivätoiminnassa   klo 9.00 - 13.00