1-_DSC2059m

Esiopetus

Paimiossa esiopetusta annetaan Ala-Vistan, Hanhijoen, Jokelan, Kriivarin, Lempilän, Tapiolan sekä ostopalveluna yksityisissä Preitilän ja Nappulamäen päiväkodeissa, osa- ja kokopäiväryhmissä. Esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia vuodessa. Toiminnassa noudatetaan pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta koulujen työ- ja loma-aikoja. Pelkästään esiopetukseen osallistuvien lasten opetus järjestetään pääsääntöisesti Vistan koulualueella sijaitsevassa Lempilän Leijonissa, joka on Lempilän päiväkodin yksi ryhmä.

 

Esiopetuksen keskeisin tehtävä on yhteistyössä kotien kanssa edistää lapsen kasvua, oppimisedellytyksiä ja tukea minäkuvan kehitystä mahdollisimman monipuolisesti, lapsen omaa kehitystahtia kunnioittaen.

 

Esiopetuksen toiminta perustuu vahvasti leikkiin. Lapsi sisäistää uudet asiat parhaiten leikkiessään, koska tällöin hän voi käsitellä uusia ja jo opittuja asioita itselleen sopivalla tasolla. Muita esiopetuksen sisältöalueita ovat kieli- ja vuorovaikutus, liikunta, kuvallinen ilmaisu, musiikki, draama, ympäristö ja luonto, matematiikka ja etiikka.


Esiopetus on maksutonta. Lapsella säilyy oikeus varhaiskasvatukseen ennen päivittäistä esiopetusta ja sen jälkeen sekä esiopetuksen loma-aikoina.


Esiopetuksen päivittäinen toiminta-aika on

kokopäivätoiminnassa klo 8.30 - 12.30

osapäivätoiminnassa   klo 9.00 - 13.00


Esiopetukseen ilmoittautuminen