Siirry sisältöön

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu 2021 – 2024

Kaksivuotinen esiopetus logoteksti

Elokuussa 2021 alkoi valtakunnallinen viisivuotiaita koskeva kaksivuotinen esiopetuksen kokeilu. Kokeilua varten on säädetty laki kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta (1046/2020). Paimio on valittu yhdeksi kokeilukunnaksi.

Kenelle ja millä ehdoin?

Noin 20 % paimiolaisista vuonna 2016 sekä vuonna 2017 syntyneistä lapsista voi osallistua kokeiluun kuuluvaan esiopetukseen. Kaikkia 5-vuotiaita lapsia ei voi hakea kyseiseen esiopetukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt Paimion kokeilutoimipaikoiksi Hanhijoen ja Tapiolan päiväkodit. Ne lapset, jotka jo ovat näissä päiväkodeissa, voivat valikoitua koeryhmään. Tämän tyyppisen valinnan perusteena on tieteelliseen tutkimukseen liittyvä satunnaisotannan periaate. Kokeiluun osallistuminen kokeilupäiväkodissa edellyttää kuitenkin lapsen huoltajan suostumusta. Koeryhmään valikoituneiden lasten huoltajille lähetetään postitse lisätietoa asiasta ja ohjeistusta kokeiluun osallistumisesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu -sivu.