Siirry sisältöön

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Kaksi poikaa, karttapallo ja opiskeluvälineitä

Ilmoita lapsesi lukuvuoden 2023-2024 esiopetukseen Wilman kautta, jos hän on syntynyt vuonna 2017. Ilmoita lapsesi esiopetukseen myös siinä tapauksessa, että hän on syntynyt vuonna 2018 ja on pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Myös yksityisissä päiväkodeissa esiopetukseen ilmoittaudutaan Wilman kautta.

Wilma

Miten toimit

 • Jos ilmoittautuminen sähköisesti ei ole mahdollista, sen voi tehdä varhaiskasvatustoimistossa kaupunginviraston
  2. kerroksessa (sivistyspalvelut, huone 207). Mikäli tulet kaupunginvirastolle ilmoittautumaan, varaathan tapaamisajan etukäteen.

 • Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen (4 tuntia/päivä) lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, tulee hänestä tehdä Wilmassa myös hakemus esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen.

  Kun olet tallentanut esiopetukseen ilmoittautumisen lomakkeen ja täydentävän varhaiskasvatushakemuksen, saat molemmista kuittauksen, että tiedot on nyt tallennettu. Näet tallentamisen jälkeen täyttämäsi hakemukset ”Hakemukset ja päätökset” – välilehdeltä. Jos hakemusten tietoja täytyy muokata, ota yhteys varhaiskasvatustoimistoon.

 • Koulutuslautakunnan päätöksen 2.12.2021 § 52 mukaan Paimion kaupungissa esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2022-2023 kaupungin omissa päiväkodeissa sekä yksityisistä päiväkodeista Nappulakaaren ja Nappulamäen päiväkodeissa koulutuslautakunnan aiemman linjauksen mukaisesti, jos ko. päiväkotiin esiopetukseen hakeneita esioppilaita on vähintään 12.

  Lempilän päiväkodin toiminta siirtyi 1.8.2022 alkaen Keskitaloon. Muutoksen myötä myös Lempilän päiväkodissa toteutettava esiopetus siirtyi kokonaan Keskitaloon. Keskitalo sijaitsee katoksella yhdistettynä aivan Vistan koulun Alatalon vieressä.

 • Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi. Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

 • Päätös esiopetuspaikasta lähetetään yhdessä varhaiskasvatuspaikkojen kanssa, yleensä toukokuun aikana.