Siirry sisältöön

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli

Hymyilevä lapsi auringonkukkien kanssa.
Kaksi lasta kävelee vierekkäin puusillalla.

Yksityinen varhaiskasvatus

Kaupungin järjestämän varhaiskasvatuksen sijaan perheet voivat käyttää myös yksityisten palveluntuottajien tarjoamaa varhaiskasvatusta. Kaupunki tukee perheitä yksityisen palvelun kustannuksissa. Tuki maksetaan joko palvelusetelin (päiväkodit ja ryhmäperhepäivähoito) tai yksityisen hoidon tuen ja sen kuntalisän muodossa (perhepäivähoito) .

Paikkaa yksityisiin varhaiskasvatuspalveluihin haetaan esiopetusta lukuun ottamatta suoraan kyseiseltä palveluntuottajalta. Esiopetukseen ilmoittautuminen tehdään yksityisissäkin päiväkodeissa Wilman kautta.

Kun paikka yksityisestä päiväkodista tai ryhmäperhepäiväkodista on myönnetty, voit hakea lapselle palveluseteliä Wilma-järjestelmän kautta.

Palvelusetelin arvo 1.8.2024 alkaen

Päiväkodit

 • Yli 3-vuotias lapsi / palvelutuote yli 35 tuntia viikossa palvelusetelin arvo 986 €/kk
 • Alle 3-vuotias lapsi / palvelutuote yli 35 tuntia viikossa palvelusetelin arvo 1578 €/kk

Ryhmäperhepäiväkoti

 • Yli 3-vuotias lapsi / palvelutuote yli 35 tuntia viikossa palvelusetelin arvo 986 €/kk
 • Alle 3-vuotias lapsi / palvelutuote yli 35 tuntia viikossa palvelusetelin arvo 1321 €/kk

Paimiossa toimivat yksityiset varhaiskasvatuspaikat

Paimiossa toimivia yksityisiä varhaiskasvatuspaikkoja ovat;

Nappulakaaren päiväkoti

Nappulamäen päiväkoti

päiväkoti Viidakkovekarat

ryhmäperhepäivähoitoyksikkö Vistan Vauhtivarpaat

yksityisiä perhepäivähoitajia

 

Paimion palveluseteliyksiköiden hinnasto 1.8.2024 alkaen

YksikköAlle 3-vuotias
yli 35 t/vk
20 - 35 t/vk20 t/vk3-vuotta täyttänyt
yli 35 t/vk
20 - 35 t/vk20 t/vkAsiakasmaksu
kk/vuosi
Irtisanomisaika
Päiväkoti Nappulakaari1598-9671006809
vain esiopetusta täydentävä palvelu
612121 kk
Päiväkoti Nappulamäki1598-9671006809
vain esiopetusta täydentävä palvelu
612121 kk
Päiväkoti Viidakkovekarat15881272957996799602121 kk
Ryhmäperhepäiväkoti Vistan vauhtivarpaat1321--986--121 kk

Muut yksityiset varhaiskasvatusyksiköt, jotka Paimion kaupunki on hyväksynyt palvelusetelituottajiksi:

  • Pilke päiväkodit Oy / Pilke Omppula
  • Verkanappulat Oy / Hakametsän päiväkoti
  • Verkanappulat Oy / Nappulalinnan päiväkoti
  • Verkanappulat Oy / Knatteby päiväkoti
  • Verkanappulat Oy / Voivalan päiväkoti
  • Pilke päiväkodit Oy / Pilke tiedepäiväkoti Kipinä
  • Verkanappulat Oy / Päiväkoti Verkavekarat
  • Pilke päiväkodit Oy / Pilke luontopäiväkoti Kanerva
  • Norlandia päiväkodit Oy / Päiväkoti Soittorasia
  • Folkhälsan Välfärd Ab / Daghemmet Solstrålen
  • Verkanappulat Oy / Nappulalaakson päiväkoti
  • Katariinan Vilske Oy / Päiväkoti Katariinan Vilske
  • Muksulanmäki Oy, Pilke Päiväkodit Oy / Pilke Välskäri
  • Lastentalo Mukulax Oy / Mukulax Koivula
  • Sateenkaari Koto Oy / Päiväkoti Pääskynpesä
  • Päiväkotiyhdistys Tyksilä ry / Tyksilän päiväkoti
  • Lastenpäiväkoti Satunummi Oy / Päiväkoti Satusuikkila
  • Pilke päiväkodit Oy / Pilke musiikkipäiväkoti Sinikello
  • Pilke päiväkodit Oy / Pilke Auringonnousu
  • Verkanappulat Oy / Nappulapuiston päiväkoti
  • Touhula Varhaiskasvatus Oy / Päiväkoti Touhula Salo
  • Ryhmäperhepäivähoitoyksikkö Pihlaja Pahkavuori

Tietoa palvelusetelistä

 • Varhaiskasvatuksen palveluseteli

  Paimion varhaiskasvatuspalveluissa on otettu vuonna 2014 käyttöön päiväkoti- ja ryhmäperhepäivähoitoa koskeva palveluseteli. Palvelusetelillä tuetaan perhettä yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen varhaiskasvatuspalvelujen kustannuksissa. Palveluseteli on tulosidonnainen ja sen arvo määräytyy lapsen iän, hoitoajan ja perheen tulojen mukaan. Perheen maksettavaksi jää mahdollinen palveluntuottajan perimän palvelun hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus. Asiakkaan omavastuun määrittelyssä käytetään samoja ohjeistuksia kuin Paimion kaupungin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen kohdalla. Paimion kaupunki hyväksyy ne yksityiset palveluntuottajat, joiden palveluihin perhe voi heille myönnettyä palveluseteliä käyttää.

   

  Palveluseteli voidaan myöntää Paimion kaupungin asukkaalle, joka olisi oikeutettu varhaiskasvatuspalveluihin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Lapsen, jolle palveluseteliä haetaan, tulee olla kirjoilla Paimion kaupungissa. Palveluseteli on lapsikohtainen. Palveluseteli rinnastetaan varhaiskasvatuslain mukaiseen kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen, jolloin lapselle ei voi samanaikaisesti saada yksityisen hoidon tukea eikä lasten kotihoidon tukea.

   

  Palveluseteli voidaan myöntää sen toimintavuoden päättymiseen saakka (31.7.), jonka jälkeen lapsi siirtyy oppivelvollisena perusopetuksen piiriin. Muutoin oikeus palveluseteliin lakkaa, kun asiakas irtisanoo varhaiskasvatuspaikan ja lapsen hoitosuhde päättyy. Huomioithan, että palvelusetelin lisäksi myös varhaiskasvatuspaikka tulee irtisanoa. Tarkista irtisanomisaika suoraan yksityiseltä palveluntuottajaltasi.

   

 • Varhaiskasvatuksen palvelusetelin omavastuuosuus määräytyy perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatukseen kalenterikuukauden ajaksi varatun ajan perusteella. Omavastuuosuuden määrittelyssä käytetään samoja linjauksia tulorajojen, sisaralennusten sekä palvelutuotteiden maksuprosenttien osalta kuin kunnallisen asiakasmaksun määrittelyssä.

  Perheen koossa otetaan huomioon yhteistaloudessa elävät avio-/avopuolisot sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Tuloina otetaan huomioon perheen aikuisten ja varhaiskasvatuksessa olevan lapsen veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, se huomioidaan kyseisen kuukauden omavastuuosuudessa.

  Kun tulotiedoissa, perheen koossa tai perheen valitsemassa palvelutuotteessa tapahtuu muutoksia, vanhemmat ovat velvollisia ilmoittamaan siitä varhaiskasvatustoimistoon muutosta edeltävän kalenterikuukauden aikana. Mikäli tulotiedot muuttuvat kesken kalenterikuukauden, muutos huomioidaan seuraavan kalenterikuukauden alusta. Palvelutuotteen muutokset huomioidaan aina kalenterikuukauden alusta. Maksuun vaikuttavan palvelutuotteen tulee olla voimassa vähintään 4 kuukautta. Omavastuuosuus voidaan määrätä enimmäismaksuna, mikäli perhe ei ilmoita tulojaan. Muutokset haetaan ja ilmoitetaan Wilman lomakkeiden kautta.

  Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin omavastuuosuus on 1.8.2024 alkaen enintään 311 euroa. Ikäjärjestyksessä seuraavaksi nuorimmasta lapsesta perittävä omavastuuosuus on 40% nuorimman lapsen maksusta eli enintään 124 euroa. Kunkin seuraavan lapsen omavastuuosuus on 20 % nuorimman lapsen omavastuuosuudesta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen omavastuuosuutta käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen omavastuuosuutta. Alin perittävä omavastuuosuus on 1.8.2024 alkaen 30 euroa. Omavastuuosuus pyöristetään lähimpään euromäärään.

  Mikäli ette halua toimittaa tulotietojanne tai tulonne ylittävät korkeimman maksun tulorajat, voitte hyväksyä Wilmassa palvelusetelihakemuksella korkeimman maksun perimisen. Muutoin palkkatulot tarkistetaan tulorekisteristä, muut tulotiedot toimitetaan erillisinä liitteinä (esim. koulutustuet, työttömyyskorvaukset, elatusmaksut, vuokratulot jne.) Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon keskimääräinen kuukausitulo. Myös lomaraha huomioidaan tulona. Tulotiedot liitteineen toimitetaan Wilman tuloselvityslomakkeen kautta.

  Maatalous- ja muut yrittäjät toimittavat tiedot viimeksi vahvistetusta verotuksesta. Muut kuin maatalousyrittäjät toimittavat lisäksi viimeisen tilinpäätöksen tai kirjanpitäjän selvityksen yrityksestä saatavasta tulosta. Jos vanhemmat opiskelevat, heidän tulee toimittaa oppilaitoksen läsnäolotodistus sekä selvitys opintososiaalisista tuloista. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon vain suoritetut elatusavut. Tulotiedot liitteineen toimitetaan Wilman tuloselvityslomakkeen kautta.

  Esiopetus on maksutonta. Esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään palvelusetelin omavastuuosuus perheen valitseman palvelutuotteen mukaisesti. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus alkaa 1.8. ja päättyy 31.5. Esiopetuksessa olevan lapsen omavastuuosuutta ei muuteta syys-, joulu- ja talviloman aikana. Kesäaikana (kesä- ja heinäkuussa) omavastuuosuus määräytyy valitun palvelutuotteen mukaan. Kouluun menevän lapsen varhaiskasvatusoikeus päättyy toimintakauden loppuessa, 31.7.

 • Jos huoltaja on Wilmassa palvelusetelihakemuksella hyväksynyt korkeimman maksun perimisen, tehdään päätös maksusta automaattisesti korkeimman maksun mukaan.

  Jos huoltaja ei ole hyväksynyt palvelusetelihakemuksella korkeimman maksun perimistä, silloin tulee tehdä Wilmassa tuloselvitys.

  Ilmoitusvelvollisuus

  Perheellä on velvollisuus ilmoittaa varhaiskasvatusmaksuun vaikuttavista muutoksista (perheen koon muutos, tulotietojen muutos) viimeistään muutosta edeltävän kalenterikuukauden aikana.

  Tiedot toimitetaan Paimion kaupungin Wilma-ohjelman kautta, kirjautumalla sisään lapsen Wilmaan.

  Tuloselvitys-lomake ja täyttöohjeet löytyvät Wilmasta:

  Hakemukset ja päätökset -välilehti –> Tee uusi hakemus –> Tuloselvitys

  Tuloselvitys on tehtävä siihen päivään mennessä, kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa. Jos tuloselvitystä ei toimita, määräytyy maksu automaattisesti korkeimman maksuluokan mukaan.

  Tulorekisteritietojen käyttö varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrittelyssä

  Kunnilla ja kuntayhtymillä on 1.1.2020 alkaen tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) perusteella oikeus käyttää tulorekisterin tietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetussa laissa (1503 /2016) tarkoitetun asiakasmaksun määräämistä varten. Tulorekisterin tietoja voivat käyttää vain ne henkilöt, joilla on siihen lain perusteella oikeus ja vain siinä laajuudessa, kuin laki määrittelee. Tulorekisterin tiedot eivät tule kunnille automaattisesti, vaan ne haetaan tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta.

  Tulorekisterin käyttöönotto ei poista asiakkaan velvollisuutta ilmoittaa tulotietojaan asiakasmaksun määräämistä varten (Wilman tuloselvityslomake). Mikäli tulotietoja ei ilmoiteta, määräytyy maksu jatkossakin korkeimman maksun mukaisesti. Huoltajien on lisäksi jatkossakin aina välittömästi ilmoitettava tulotietojen olennaisista muutoksista itse, sillä muutokset tuloissa eivät päivity varhaiskasvatustoimistoon automaattisesti.
  Paimion kaupunki saa kansallisesta tulorekisteristä palkkatiedot 1.1.2020 alkaen. Tietoja hyödynnetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräämisessä.

 • Paimion kaupungilla on käytössä palveluseteli lasten päiväkoti- ja ryhmäperhepäivähoidossa. Palvelusetelillä tuetusta varhaiskasvatuksesta määrätään palvelusetelin sääntökirjassa. Palvelusetelituottajaksi voi hakea erillisellä hakemuksella.

  Yksityistä perhepäivähoitoa tuetaan yksityisen hoidon tuella ja kuntalisällä.

   

Ota yhteyttä (puhelinaika klo 9-10)

 

Heli Jääskelä

varhaiskasvatuksen palveluneuvoja

etunimi.sukunimi@paimio.fi

puh. +35824745107

 

Johanna Koivunen

varhaiskasvatuksen palveluneuvoja

etunimi.sukunimi@paimio.fi

puh. +38524745239