Siirry sisältöön

Hakutulokset

Löytyi 6 tulosta haulle “ ”

Piikkiönlahden kunnostussuunnitelman 2. yleisötilaisuus

Piikkiönlahden valuma-aluelähtöinen kunnostussuunnitelma on valmistumassa. Suunnittelualue kattaa Kaarinan, Liedon ja Paimion kaupungit.

Pohjavesi

Pohjavesien suojelun tavoitteena on luontaisten pohjavesiesiintymien säilyminen ja laadukkaan talousveden saannin turvaaminen Paimiossa.

Paimionjoen vedenlaatu

Paimionjoki kuuluu ympäristöhallinnon seurantaohjelmaan ja sen tilaa seurataan säännöllisesti.

Vesiensuojelu

Vesiensuojelulla halutaan parantaa vesien tilaa ja turvata vesi- ja rantaluonnon monimuotoisuus Paimiossa. Paimionjoen, Vähäjoen ja Paimionlahden veden tilaa...

Jäteveden käsittely

Paimiossa jätevedet voidaan johtaa kunnalliseen viemäriverkostoon tai käsitellä kiinteistökohtaisesti sijainnista riippuen.