Siirry sisältöön

Hakutulokset

Löytyi 9 tulosta haulle “ ”

Vesilaitoksen laskutuskausi muuttuu kalenterikaudeksi 1.1.-31.12.

Paimion Vesihuolto Oy:n hallitus on päättänyt, että vesilaitoksen laskutuskausi muuttuu kalenterikaudeksi 1.1.-31.12.

Pohjavesi

Pohjavesien suojelun tavoitteena on luontaisten pohjavesiesiintymien säilyminen ja laadukkaan talousveden saannin turvaaminen Paimiossa.

Paimionjoen vedenlaatu

Paimionjoki kuuluu ympäristöhallinnon seurantaohjelmaan ja sen tilaa seurataan säännöllisesti.

Vesiensuojelu

Vesiensuojelulla halutaan parantaa vesien tilaa ja turvata vesi- ja rantaluonnon monimuotoisuus Paimiossa. Paimionjoen, Vähäjoen ja Paimionlahden veden tilaa...

Vireillä ja tulossa olevat hankkeet

Paimion Vesihuolto Oy tekee uusia verkostoja ja korjaa vanhoja. Hankkeiden kilpailutuksiin voi osallistua Hilman kautta.

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot

Toimitusehdoilla tarkoitetaan vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisestä sekä laitoksen palvelujen toimittamisesta ja käyttämisestä tehtäviin...

Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Paimion kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman tavoitteena on selvittää kunnan vesihuollon nykytila, kehittämistarpeet ja esittää...

Veden laatu

Vesilaitoksen tehtävänä on tuottaa ja jakaa toiminta-alueellaan asiakkailleen laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.

Vesihuolto

Vesihuoltolaitos, Paimion Vesihuolto Oy, vastaa puhtaan veden toimittamisesta kiinteistöille sekä vesijohto- ja viemäriverkostojen rakentamisesta ja...