Siirry sisältöön

Hakutulokset

Löytyi 3 tulosta haulle “ ”

Pohjavesi

Pohjavesien suojelun tavoitteena on luontaisten pohjavesiesiintymien säilyminen ja laadukkaan talousveden saannin turvaaminen Paimiossa.

Vesiensuojelu

Vesiensuojelulla halutaan parantaa vesien tilaa ja turvata vesi- ja rantaluonnon monimuotoisuus Paimiossa. Paimionjoen, Vähäjoen ja Paimionlahden veden tilaa...

Veden laatu

Vesilaitoksen tehtävänä on tuottaa ja jakaa toiminta-alueellaan asiakkailleen laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.