Siirry sisältöön

Rakennuksen ja sen ympäristön hoito

Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

Rakennus ja sen ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa

 • Piha-alueet on pidettävä jatkuvasti siistissä kunnossa.

  Kiinteistön omistajan velvollisuuksiin kuuluu myös tontin ulkopuolella kasvavien puiden ja pensaiden tarvittava leikkaus ja siistinä pito. Tontin viereisen kulkuväylän käyttäjillä on oltava kuvan mukaiset kulkutilat, myös talvella lumen painaessa oksia.

  Kasvillisuudesta vapaana pidettävät katualueet.

 • Lain mukaan tontinomistaja tai tontin vuokralainen vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta. Tonttiliittymän rumpu on hyvä tarkistaa aika-ajoin, etenkin ennen talven tuloa ja puhdistaa se mahdollisista tukoksista.  Rumpujen huollosta ja tukkeutuneen rummun aukaisukustannuksista vastaa lain mukaan kiinteistönomistaja. Tukkeutunut rumpu voi pahimmillaan aiheuttaa tulvan ja vesivahinkoja kiinteistöille. On hyvä muistaa, että kiinteistönomistaja on vastuussa myös silloin, jos oman tontin tukkeutunut rumpu aiheuttaa vahinkoja toiselle kiinteistölle.

  Kiinteistön omistajan vastuut on määritelty laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta, (31.8.1978/669)

  Kiinteistön omistajalle kuuluvia tehtäviä ja vastuita:

  • Kiinteistön ajoliittymärummun puhtaanapito liasta, jäästä ja lumesta
  • Rikkinäisen ajoliittymärummun korjaaminen
  • Kiinteistöjen välisten rajaojien kunnossapito
  • Kiinteistöllä olevan sadevesi- ja salaojajärjestelmän puhtaana- ja kunnossapito kaupungin hulevesiverkoston liittymiskohtaan saakka
  • Hulevesien hallinnan toteutus kiinteistöllä kaupungin hulevesijärjestelmän kanssa yhteensopivaksi
  • Kiinteistön omistajan tai haltijan on johdettava kiinteistön hulevedet kaupungin hulevesijärjestelmään, jos niitä ei voida kiinteistöllä käsitellä, (Maankäyttö ja rakennuslaki, 5.2.1999 §103f)
 • Varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta.

 • Jos rakennusten kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai ympäristön siistittäväksi.

  Rakennus voidaan määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen, jos siitä on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle.

Yhteystiedot

Anu Taipale
Infrapäällikkö

+35827475280
anu.taipale@paimio.fi