Siirry sisältöön

Rakennuksen ja sen ympäristön hoito

Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

Rakennus ja sen ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa.

Ulkovarastointi

Varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta.

Piha-alueen hoito

Piha-alueet on pidettävä jatkuvasti siistissä kunnossa.

Valvonta

Jos rakennusten kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai ympäristön siistittäväksi.

Rakennus voidaan määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen, jos siitä on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle.