Siirry sisältöön

Korjausavustukset

Korjausavustukset ikääntyneiden ja vammaisten asuntojen korjaamiseen kotona asumisen edistämiseksi.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää korjausavustuksia valtion varoista ikääntyneiden ja vammaisten asuntojen korjaamiseen kotona asumisen edistämiseksi.

Avustusta voi saada henkilö, joka omistaa asuinrakennuksen, asunnon tai asunto-osakkeet. Jos rakennuksen tai asunnon kunnossapitovastuu kuuluu jollekin muulle kuin omistajalle, avustus voidaan kuitenkin myöntää kunnossapitovastuussa olevalle. Avustusta ei myönnetä siltä osin kuin kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiön maksettavaksi. Avustusta myönnetään vain sellaiseen toimenpiteeseen, jonka rahoittamiseksi hakijalla ei ole oikeutta saada muuta julkista tukea.

Toimi näin

Hae avustusta ARA:n verkkosivuilla tai paperisella lomakkeella, joita voi tulostaa ARA:n verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Korjausavustuksen saaminen edellyttää, että ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa asutaan pysyvästi ja ruokakunnasta ainakin yksi henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen. Lisäksi käytössä on tulo- ja varallisuusraja.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksuton