Siirry sisältöön

Kielto avotulen teosta Varsinais-Suomen hyvinvointialueella

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan maastopalovaroitus tulee olemaan voimassa useita vuorokausia.

Etualalla paloauto ja takana palaa metsää sekä palomies.

Kuva: Varsinais-Suomen pelastuslaitos.

Päätöksen perustelut Pelastuslain (379/2011) 6 §:n mukaan avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman maastopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että maastopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Avotulella tarkoitetaan pelastuslaissa nuotion lisäksi muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan tai kipinöinnin kautta.

Kevytrakenteiset suoraan maapohjalle asetettavat ja helposti tuulessa kaatuvat grillit ja vastaavat tulisijat katsotaan avotulen teoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi kertakäyttögrillit. Sen sijaan avotuleksi ei katsota maapohjasta eristettyjä grillejä, tiilistä tai kiviaineksesta valmistettuja tulisijoja sekä edellisiä vastaavia laitteita, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Kaikessa muussakin toiminnassa, josta voi aiheutua kipinöintiä maastoon, tulee olla erittäin varovainen.

Pelastuslain (379/2011) 6 §:n mukaan hyvinvointialueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon hyvinvointialueella tai osassa sitä määräajaksi. Päätöksestä tulee tiedottaa tarpeellisessa laajuudessa. Voimassa oleva maastopalovaroitus on päätöstä tehtäessä vaarallisella tasolla (Ilmatieteen laitos) ja ennusteen mukaan varoitus on voimassa useita vuorokausia.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen tunnusvaakuna.