Osoitteet

Paimiossa kaava-alueilla osoitteet muodostuvat kaavan laadinnan yhteydessä ja haja-asutusalueilla toimistoinsinööri  nimeää tiet hakemuksesta.

Lisätietoja Kaavat ja kiinteistöt -sivulla.