Siirry sisältöön

Osoitteet

Paikkatietopalveluissa valmistellaan ja ylläpidetään koko kaupungin katu- ja tiennimirekisteriä sekä rakennusten osoitetietoja. Uudet osoitetiedot määritellään rakennusluvan myöntämisen yhteydessä ja vanhoja osoitetietoja tarkastetaan tarvittaessa.

Asemakaava-alueella kadunnimet vahvistuvat kaavatyön yhteydessä ja osoitejärjestelmä perustuu tonttijakoon. Numero määräytyy asemakaava-alueella niin, että parilliset numerot ovat kadun vasemmalla ja parittomat numerot kadun oikealla puolella kadun alusta katsoen.

Haja-asutusalueella osoitenumero määräytyy siten, että tien alusta mitatun matkan metrimäärästä jätetään pois viimeinen numero. Muutoin periaate on sama kuin asemakaava-alueella.

Osoitteita ja osoitenumeroita joudutaan joskus muuttamaan.

Kaupungilta lähtee tieto kaupungin rekistereihin ja postin osoitejärjestelmään sekä Digi- ja väestötietovirastoon, josta edelleen muihin DVV:n rekisteriä hyödyntäville tahoille.

Itse osoitteen muutoksesta tulee ilmoittaa tutuille ja sukulaisille.