Siirry sisältöön

Sijoitettu lapsi koulussa

Tietoa Paimion Sisukas-toimintamallista.

Erivärisiä aakkoskirjaimia.

Paimion sijoitettujen lasten koulunkäynnin palvelupolkua on kehitetty moniammatillisesti yhteistyössä Pesäpuu ry:n ja Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen kanssa.

Sijoitetun lapsen tuki toteutuu parhaiten, kun ympärillä olevat aikuiset toimivat samansuuntaisesti, yhteisymmärryksessä ja tieto kulkee eri tahojen välillä. Heti sijoituksen alkuvaiheessa on tärkeää sopia yhteistyöstä ja selvittää lapsen tarvitsema oppimisen ja koulunkäynnin tuki.

Vaikka lapsi tai nuori asuu Paimiossa, hänen asioistaan vastaa oma sosiaalityöntekijä lapsen kotikunnan hyvinvointialueelta. Sijaishuollon myötä lapsi voi siis asua myös toisella hyvinvointialueella (asuinkunta).
Paimion Sisukas-työskentelymalli on sijaishuollon sosiaalityön ja koulun yhteistyömalli sijaishuollossa olevien lasten koulunkäyntiin. Alla on prosessikuvaus toimintamallista Paimiossa. Palavereissa lapsi tai nuori, hänen ajatuksensa ja tarpeensa, ovat keskiössä.

Paimion toimintamallin prosessikuvaus järjestyksessä: 1) Yhteydenotto, 2) Lapsen ilmoittaminen opetuksen järjestäjälle, 3) Tiedonsiirto edellisestä koulusta, 4) Aloitustapaaminen, 5) Päätös koulupaikasta, 6) Koulunaloituspalaveri, 7) Koulun aloitus, 8) Kartoitukset ja analyysi ja 9) Säännöllinen seuranta ja arviointi peruskoulun loppuun asti.

Paimioon toisesta kunnasta sijoitettavan lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä kokoaa sijoitetun lapsen tiedot yhteistyössä sijoitusyksikön edustajan kanssa SISUKAS-tiedonsiirtolomakkeelle . Lomake lähetetään opetuksen järjestäjälle sähköpostitse sisukas@paimio.fi. Sähköposti saapuu Paimion Sisukas-tiimin jäsenille ja sivistysjohtajalle. Tiimi aloittaa alkukartoituksen ja järjestää aloitustapaamisen.

Jos koululle tulee tieto uudesta sijaishuoltopaikkaan (lastensuojeluyksikkö tai perhekoti) sijoitetusta koululaisesta, koulu ohjaa täyttämään lomakkeen.

Kysy lisätietoja!

Kaisa Alsi, koordinoiva erityisopettaja
kaisa.alsi@paimio.fi
p. 02 474 5134

Video Tuki oikeasta paikasta

Tuki oikeasta paikasta (TOP) –hanke kehitti lastensuojelua monialaisesti Länsi-Suomessa v. 2020–2022. Hanke oli yksi Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamasta viidestä kansallisesta lastensuojeluhankkeesta.

Video: Tussitaikurit Oy / Marker Wizards Ltd.

Ohita osio