Siirry sisältöön

Järjestöfoorumi ja -parlamentti

Järjestöfoorumi ja -parlamentti kehittävät kaupungin ja eri järjestöjen välistä vuorovaikutusta sekä eri järjestöjen yhteistoimintaa.

Vapaa-aikatoimen päällikkö Mia Konradsdal kirjaamassa ylös järjestöparlamentin ideointikokouksessa esitettyjä ajatuksia.

Vapaa-aikatoimen päällikkö Mia Konradsdal kirjaamassa ylös järjestöparlamentin ideointikokouksessa esitettyjä kehittämisajatuksia.

Järjestöfoorumin ja -parlamentin keskeisenä tavoitteena ja tehtävänä on kehittää kaupungin ja eri järjestöjen välistä vuorovaikutusta sekä eri järjestöjen yhteistoimintaa Paimiossa sekä ajantasaisen tiedon ja työkalujen tarjoaminen eri järjestöille.

Järjestöfoorumi

Järjestöfoorumi kokoaa Paimiossa toimivat järjestöt yhteen – kokoonkutsujana toimii vapaa-aikatoimen päällikkö. Kahden vuoden välein järjestettävä järjestöfoorumi nimeää järjestöparlamentin seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Järjestöfoorumi- ja parlamenttitoiminta alkoi Paimiossa vuonna 2020. Tällöin valittiin järjestöparlamenttiin 18 järjestöedustajastasta koostuva parlamentti, joka on kokoontunut noin neljä kertaa vuodessa.

Marraskuussa 2022 järjestettiin toinen foorumi, jossa valittiin 16 järjestöstä koostuva järjestöparlamentti vuosille 2023 – 2024. Lue lisää.

Järjestöfoorumi on avoin kaikille paimiolaisjärjestöille, myös liikuntaseuroille. Liikuntaseuroilla toimii myös oma Seurafoorumi- ja seuraparlamentti.

Järjestöparlamentti

Järjestöparlamentissa on edustus eri järjestöistä (pois lukien liikuntajärjestöt), sivistys- ja vapaa-ajan lautakunnasta ja sivistyspalveluista. Sivistyspalveluiden edustaja on vapaa-aikatoimen päällikkö tai hänen nimeämänsä sijainen.  Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnasta valitaan yksi edustaja ja varaedustaja ja Paimion nuorisovaltuusto, vanhus- ja vammaisneuvosto sekä Seuraparlamentti nimeävät parlamenttiin kukin yhden edustajan ja varaedustajan. Näistä tulee vakioedustus parlamenttiin. Lisäksi Järjestöparlamentti voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita haluamansa määrän. Sihteerinä toimii sivistyspalveluiden edustaja.

Järjestöparlamentin puheenjohtaja, jäsenet ja heidän varajäsenensä valitaan kaikille paimiolaisille järjestöille avoimessa Järjestöfoorumissa. Jokaisella järjestöllä on sekä puheenjohtajavaalissa että parlamentin jäsenten vaalissa yksi ääni. Sama edustaja voi edustaa vain yhtä järjestöä. Valittu parlamentti valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Parlamentin puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Järjestöparlamentti kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai sivistyspalvelujen kutsumana. Parlamentin asema on olla asiantuntijaelin, jolla ei ole varsinaista päätösvaltaa, mutta se voi antaa lausuntoja tai tehdä vetoomuksia.

Järjestöparlamentin toiminnasta

Järjestöparlamenttitoiminta alkoi Paimiossa talvella 2020. Toimintaa on oleellisesti haitannut koronapandemia, mutta yhteistyön tuloksiakin on saatu näkyviin. Vuoden 2021 Harrastusralli ja kesän 2022 Harrastusmessut ovat hyviä esimerkkejä paikallisten järjestötoimijoiden laajamittaisesta ja hedelmällisestä yhteistyöstä.

Keväällä 2021 järjestöparlamentti esitti vetoomuksen itsenäisen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan puolesta. Myöhemmin keväällä kaupunginhallitus ei toteuttanut suunniteltua koulutus- sekä sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan yhdistämistä.

Kaksi koiraa ohjaajineen Paimion Harrastusmessuilla elokuussa 2022.
Elokuussa 2022 järjestyillä Harrastusmessuilla toimintaansa oli esittelemässä esimerkiksi Peimarin Koirat ry.

 

Järjestöfoorumin ja -parlamentin yhteyshenkilö