Siirry sisältöön

Osallisuus ja järjestöt

Järjestöt, yhdistykset ja paikallisyhteisöt luovat Paimiossa osallistumisen ja vaikuttamisen paikkoja ihmisille.

Järjestöjen organisoima harrastus-, virkistys-, vertais-, ja vapaaehtoistoiminta sekä järjestöjen ylläpitämät kohtaamispaikat ovat erityisen tärkeitä osallistumisen areenoita ja osallisuuden ja yhteisöllisyyden mahdollistajia.

Paimiossa on jo yli 12 vuoden kokemus liikuntaseurojen yhteisestä Seurafoorumista, jonka valitsema seuraparlamentti kokoontuu säännöllisesti miettimään ja kehittämään liikuntajärjestöjen toimintaa

Muiden järjestöjen yhteistyöelimeksi perustettiin 2019 Järjestöfoorumi, jonka valitsema Järjestöparlamentti oli yhdessä kaupungin toimijoiden kanssa järjestämässä syyskuussa 2021 Harrastusralli Paimio Go -tapahtumaa. Samat tahot ovat jatkaneet Harrastusmessut-tapahtuman järjestämistä Paimion Jokipuistossa.

Seura- ja järjestöfoorumit ovat asiantuntijaelimiä, joilla ei ole varsinaista päätösvaltaa.