Siirry sisältöön

Seuraparlamentti

Paimion miniolympialaiset järjestetään vuosittain urheilupuistossa

Paimion Seuraparlamentti

Liikuntajärjestöjen ja kaupungin yhteinen Seurafoorumi järjestetään joka toinen vuosi syksyllä. Seurafoorumissa valitaan/nimetään seuraparlamentti.

Paimion ensimmäinen Seurafoorumi järjestettiin 3.12.2009 klo 18:30 Paimiosalissa. Tuolloin valittiin/nimettiin Paimion ensimmäisen Seuraparlamentti.

Seuraparlamentin toiminta:

Seuraparlamentissa on edustus liikuntajärjestöistä, hyvinvointilautakunnasta ja liikuntapalveluista. Seurojen valitsemia jäseniä on 11, hyvinvointilautakunnasta yksi ja liikuntapalvelujen toimihenkilöt 1-2 ja 2 asiantuntijajäsentä sekä Paimion nuorisovaltuuston edustaja, yhteensä 17 henkilöä. Parlamentin puheenjohtaja ja 11 jäsentä ja heidän varajäsenensä valitaan kaikille paimiolaisille liikuntajärjestöille avoimessa valintakokouksessa, jossa jokaisella seuralla on sekä puheenjohtajavaalissa että parlamentin jäsenten vaalissa yksi ääni. Valittu parlamentti valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Parlamentin puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Parlamentti kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai liikuntapalvelujen kutsumana. Parlamenttia valitessa pyritään siihen, että siinä olisivat edustettuina seurojen luottamushenkilöt, yksilö- ja joukkuelajit, kilpaurheilu, terveysliikunta, lasten ja nuorten liikunta sekä erityisryhmät. Miehiä ja naisia pyritään parlamenttiin valitsemaan tasapuolisesti.

Tavoitteet ja tehtävät:

Seurafoorumin- ja parlamentin tehtävänä on kehittää kaupungin ja liikuntajärjestöjen välistä vuorovaikutusta ja tuoda paimiolaisten liikuntaseurojen näkemys liikunta-asioiden valmisteluun.

Tehtävää seuraparlamentti toteuttaa ottamalla kantaa toimialansa valmisteilla oleviin asioihin, nostamalla ajankohtaisia asioita käsiteltäväksi sekä antamalla lausuntoja toimialaansa koskevissa asioissa.

Parlamentin asema on olla asiantuntijaelin, jolla ei ole varsinaista päätösvaltaa. Myös uuden toiminnan ideointi ja toteutus sekä yhteistyön konkreettinen lisääminen kuuluvat parlamentin tehtäväkenttään.

Seuraparlamentin päätavoitteena on koko liikuntakulttuurin aseman vahvistaminen kannustamalla yhä useampi kaupunkilainen liikkumaan, keskittämällä seurojen ja liikuntapalveluiden voimat yhdessä sovitulla tavalla uusien liikuntaresurssien hankintaan ja korostamalla strategista merkitystä yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointitekijänä.

Lisäksi parlamentin odotetaan ideoivan ja tekevän aloitteita uusien yhteistyömuotojen löytämiseksi, kehittämiseksi ja toimeenpanemaksi esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Paimion seuraparlamentti vuosille 2022-2023 (seurat):

 • Paimion Haka
 • Paimion Kiekkoseura
 • Paimion Naisvoimistelijat
 • Paimion Pesis
 • Paimion Rasti
 • Paimion Ruoska
 • Paimion Urheilijat
 • Paimion Urheiluautoilijat
 • Paimion Yritys
 • Peimarin Latu & Polku
 • Peimari United

Lisäksi Seuraparlamenttiin kuuluu:

 • Puheenjohtaja
 • Kaksi asiantuntijaa
 • Paimion hyvinvointilautakunnan edustaja
 • Paimion Nuorisovaltuuston edustaja
 • Paimion kaupungin liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori
 • Paimion kaupungin liikuntasuunnittelija (sihteeri)

Haluaako seurasi mukaan Paimion seuraparlamenttiin? Ota yhteys liikuntapalveluun: