Siirry sisältöön

Ympäristöohjelma

Paimion kaupungin ympäristöohjelman puitteissa voidaan toteuttaa osaprojekteja ympäristö- ja ilmastotavoitteiden jalkauttamiseksi kaupungin toimintaan ja päätöksentekoon. Sen tarkoituksena on viitoittaa Paimiota kohti uutta, kestävämpää tulevaisuutta.

Luminen peltomaisema.

Ohjelmaan on merkitty lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita. Lyhyen aikavälin tavoitteet toteutetaan 2019–2022 ja pitkän aikavälin tavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on hankkeiden ja projektien avulla muuttaa kaupungin toimintakulttuuria ja vaikuttaa myös asukkaiden, järjestöjen ja yritysten tietämykseen ja yhteisvastuun ymmärtämiseen ympäristöstä. Selkeän tavoitteenasetannan avulla Paimion kaupunki pystyy saavuttamaan suunniteltuja tavoitteitaan johdonmukaisesti.

Ympäristöohjelmassa tuodaan ratkaisuja kaupungin toiminnan vastuullisuuden lisäämiseksi viisaan liikkumisen, kestävien hankintojen, resurssiviisauden ja materiaalikierron sekä luonnon monimuotoisuuden parantamisen ja toimintakulttuurin muutoksen avulla.

Ympäristöohjelma laadittiin vuoden 2019 aikana vuorovaikutteisesti asukkaiden kanssa. Prosessin kuluessa osallistettiin organisaatiota, luottamushenkilöitä, paikallisyhdistyksiä ja kuntalaisia mm. työpajojen, kyselyn ja esittelyiden avulla.

Ympäristöohjelman toteuttaminen pitkällä aikavälillä

2019 Liittyminen Hiilineutraalit kunnat -hankkeeseen
2022 Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen pysäytetty, ympäristöohjelman päivittäminen
2025 Metsänhoitosuunnitelman päivitys, julkinen liikenne toimii uusiutuvalla energialla
2027 Paimionjoen paras mahdollinen tila saavutettu
2030 80 % päästövähennys vuoden 2007 tasosta saavutettu

 

Ympäristöraportointi

Tähän kerätään Paimion kaupungin ympäristöraportointi. Kaupunki on sitoutunut ympäristöohjelmassaan raportoimaan ympäristö- ja ilmastotavoitteidensa toteutumisesta vuosittain.