Siirry sisältöön

Tiilitehtaan alue

Tiilitehtaan alueelta löydät pientalotontteja luonnonkauniissa Vähäjokilaaksossa.

Vähäjoen maisemaa talvella auringon paisteessa.

Nimensä 1900-luvulla toimineen tiilitehtaan mukaan alue on nyt kauniin Vähäjoen rannalla oleva rauhallinen potentiaalinen asuinpaikka monelle. Aivan palveluiden lähellä ja kuitenkin omassa rauhassaan sijaitseva metsäinen alue on ainutlaatuinen osa varsinaissuomalaista kulttuurimaisemaa. Pellot, kiemurteleva Vähäjoki ja sekametsä tarjoavat viihtyisän ympäristön luonnossa liikkujalle. Aivan kivenheiton päässä sijaitseva Vista, Paimion keskus, tarjoaa kaupungin palvelut vaativallekin kuluttajalle.

KinteistötunnusNimiKortteliTonttiOsoitePinta-alaRakennus-oikeusMaapohjan hintaLohkomis-kulutVuosi-vuokraTilanne
577-486-3-482Ahomansikka463Vähäjoentie 822583003387010801693,50VAPAA
577-486-3-483Ahomatara464Vähäjoentie 1017783002667010801333,50VAPAA
577-486-3-484Heinätähtimö465Vähäjoentie 121267250190051080950,25VARATTU
577-486-3-485Jokileinikki466Vähäjoentie 141245250186751080933,75VARATTU
577-486-3-486Kalliokielo467Vähäjoentie 1617963002694010801347VAPAA
577-486-3-492Kielo491Vähäjoentie 201287200193051080965,25VARATTU
577-486-3-500Niittyleinikki494Tiilitehtaantie 241153250172951080864,75VAPAA
577-486-3-504Pikkutalvikki494Muottikuja 423753003562510801781,25VAPAA
577-486-3-505Puistolemmikki495Muottikuja 623743003561010801780,50VAPAA
577-486-3-506Ukonkello496Muottikuja 81063200159451080797,25VAPAA
577-486-3-507Vuohenkello497Muottikuja 1017503002625010801312,50VAPAA
577-486-3-508Tuoksumatara498Muottikuja 1214923002238010801119VAPAA
577-486-3-509Sudenmarja499Muottikuja 1416253002437510801218,75VAPAA
577-486-3-510Päivännouto521Muottikuja 51106200165901080829,50VAPAA
577-486-3-511Rohtotädyke522Muottikuja 71216250182401080912VAPAA
577-486-3-512Vehka523Muottikuja 999320014895910744,75VAPAA

Lisätietoja

 • Asemakaavaa klikkaamalla kaavapdf avautuu uuteen välilehteen.

 • Yleistä

  Rakennuttajia kehotetaan ottamaan yhteyttä rakennusvalvontaan jo tontin ostoa suunniteltaessa tai viimeistään rakennuksen suunnittelua käynnistettäessä. Suunnittelussa on otettava tarkoin huomioon tontin sekä naapuritontin korkeus- ja maasto-olosuhteet. Rakennuksen korkeustason määrittelyssä on ehdottomasti huomioita kunnallistekniikan suunnitelmissa esitetty alin viemäröitävä lattiataso. Tontilla olevien puiden kaatoon ennen rakennuslupaa on haettava erikseen rakennusvalvonnan hyväksyntä. Mahdolliset muutokset rakennuslupaan on aina hyväksytettävä rakennusvalvonnassa. Mikäli ilmenee tarvetta poiketa rakentamistapaohjeista, niin siihen on anottava erikseen lupaa perusteluineen ao. lautakunnalta. Tiilitehtaan alue viettää maaston muodoiltaan kohti Vähäjokea ja rakentuva alue on selvästi esillä kulttuurimaisemassa. Ohjeiden mukainen väritys sulauttaa rakennukset parhaiten maastoon sopiviksi.

  Rakennusten sijoitus tontille

  Rakennusten suunnittelussa ja sijoittelussa on otettava huomioon mahdollisesti myöhemmin ilmenevät laajennustarpeet. Rakennukset ja rakennelmat on sovitettava maastoon ilman huomattavia leikkauksia tai pengerryksiä. Tontin korkeuserot on otettava rakennuksen suunnittelussa huomioon siten, että lattiatasot liittyvät luontevasti ympäröivän piha-alueen tasoon. Umpinaisia korkeita sokkelipintoja ei sallita. Tontteja rakennettaessa on pyrittävä luomaan mahdollisimman rauhallinen ja yhteneväinen katunäkymä. Rakennusten ja niiden ulko-oleskelutilojen suunnittelussa on otettava huomioon myös ilmansuunnat.

  Pihajärjestelyt

  Liittymä ja paikoitus

  Tontin katuliittymä on sijoitettava niin, ettei katualueen kuivatus esty. Liittymä on tarvittaessa varustettava rummulla. Liittymän leveys on oltava vähintään 5 m ja rakennekerrosten paksuus vähintään 400 mm. Tontille on sijoitettava auton kääntöpaikka ja paikoitustila vähintään kahdelle autolle.

  Kuivatus

  Tontin kuivatuksen suunnitteluun ja toteutukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Pintavesiä ei saa johtaa naapuritontille. Tarvittaessa rakennuttajien on yhteistyössä rakennettava tonttien rajoille painanteet/putkitus pintavesien johtamiseksi hallitusti. Painanteiden/putkitusten kunnossapito jää ao. tonttien haltijoiden vastuulle.

  Kasvillisuus ja istutukset

  Tehtävät istutukset tulee liittää joustavasti ympäröivään maisemaan sekä suosia luonnonmukaisia, alueella jo esiintyviä kasvi- ja puulajeja, tai samankaltaisia alueelle sopivia kasveja. Istutukset on sijoitettava niin, etteivät ne aiheuta teiden risteyksissä näkemäesteitä.

  Aidat ja muut rakennelmat

  Mahdollisten aitojen tulee soveltua päärakennusten väritykseen. Aidan korkeus saa enimmillään olla 1400 mm sen tyvestä mitattuna huomioiden kuitenkin maastomuodot. Lupa aidalle tulee hakea rakennuslupakäsittelyn yhteydessä tai erikseen ilmoitusmenettelyllä ja aidat tulee rakentaa rakennusjärjestyksen mukaisesti. Mahdolliset aitaukset on sijoitettava niin, etteivät ne aiheuta teiden risteyksissä näkemäesteitä. Rakennelmat, jotka eivät vaadi lupakäsittelyä on sijoitettava niin, ettei niistä aiheudu naapurille tarpeetonta haittaa. Ennen toteuttamista on otettava yhteyttä rakennusvalvontaan.

  Rakennukset

  Katot

  Kattomalli harjakatto, murrettu harjakatto tai pulpettikatto. Katon materiaalina ei tule käyttää kiiltäviä tai heijastavia materiaaleja ja käsittelyjä. Räystään leveys on oltava vähintään 600 mm seinäpinnasta mitattuna ja korkeus enintään 300 mm.

  Julkisivut

  Rakennuksiin on asennettava valaistu osoitenumerointi. Julkisivujen päävärityksenä on käytettävä tummaa väriä. Asennettaessa rakennukseen lautasantenni, joka saa olla läpimitaltaan korkeintaan 600 mm, on huomioitava sen vaikutus rakenteisiin. Antenni on sijoitettava rakennuksen harjan tason alapuolelle. Väritykseltään lautasen on sopeuduttava sijoituspaikan taustaan.

 • Maapohjan hinta on Tiilitehtaan alueella  15 euroa/m2.

  Lue lisää myynti- ja vuokrausehdoista.

 • Kunnallistekniikan maksu omakotitonteille on 10 euroa/tontille kaavoitettu k-m2.

  Vesi- ja viemäriverkoston liittymismaksut sekä vesi- ja viemärijohdon liittämistyökorvaukset määräytyvät Paimion Vesihuolto Oy:n hinnaston mukaisesti.

  Lohkomismaksu on 1080 euroa ja kaupanvahvistusmaksu 128 euroa.

 • Varauksia voi tehdä tonttikauppa.paimio.fi -sivustolla tai kaupunginviraston palvelupisteessä, Vistantie 18. Varauksen ehtona on, että varaaja suorittaa 500 euron varausmaksun joko sähköisesti verkkomaksuna tai palvelupisteellä. Päällekkäisiä varauksia ei oteta.