Siirry sisältöön

Vesihuollon maksut

Vesihuollon kustannusten korvaamiseksi vesihuoltolaitos perii tässä hinnastossa sanottuja maksuja. Laitoksen perimillä maksuilla katetaan laitoksen toiminnan kustannuksia.

Paimion Vesihuolto Oy:n hinnasto

Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston tarkistamista.

 • Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä. Se mitataan laitoksen asentamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen vedenhankinnasta ja viemäröinnistä.

    alv. 0 % alv. 24 %
  Vesi 1,72 €/m3 2,13 €/m3
  Jätevesi 2,58 €/m3 3,20 €/m3

  Erillistä huleveden käyttömaksua ei peritä mutta jos asiakas on sekaviemäröinnin piirissä ja johtaa hulevetensä jäteviemäriin, vaikka alueelle on järjestetty erillisviemäröinti, yhtiö perii 10 % korotettua jätevesimaksua.

 • Perusmaksut määräytyvät talousveden ja jäteveden osalta vesimittarikokoon perustuen.

    Talousvesi   Jätevesi  
  Vesimittarikoko alv. 0 % alv. 24 % alv. 0 % alv. 24 %
  19 mm 4,40 €/kk 5,46 €/kk 4,40 €/kk 5,46 €/kk
  25–38 mm 17,60 €/kk 21,82 €/kk 17,60 €/kk 21,82 €/kk
  50 mm 33,00 €/kk 40,92 €/kk 33,00 €/kk 40,92 €/kk
  80–150 mm 55,00 €/kk 68,20 €/kk 55,00 €/kk 68,20 €/kk

  Perusmaksun laskutus alkaa, kun kiinteistölle asennetaan vesimittari.

 • Liittymismaksuilla katetaan vesihuoltoverkoston rakentamisen ja laajentamisen kustannuksia. Liittymismaksut ovat siirto ja palautuskelpoisina arvonlisäverottomia (alv. 0 %). Liittymismaksun määräytymisperusteena on rakennusoikeus tai rakennettu kerrosala sekä verkoston kapasiteettivaraukset kiinteistön käyttötarkoituksesta riippuen seuraavanlaisesti:

  L = YLA(rakennusoikeus) tai A(rakennettu kerrosala) x k

  YL = liittymismaksun yksikköhinta (sekä rakennusoikeuteen, että rakennettuun kerrosalaan perustuvissa liittymismaksuissa määräytyy taulukon mukaisesti)

  Verkoston osa Liittymismaksun yksikköhinta YL
  Vesijohto 8,75 €/m2
  Jätevesiviemäri 10,00 €/m2
  Hulevesiviemäri 6,25 €/m2
  Yhteensä 25,00 €/m2
  • A(rakennusoikeus) =
   kaavan mukainen rakennusoikeus, AO- ja AP-kortteleissa kuitenkin enintään 400 k-m2
  • kaavan ulkopuolella rakennusoikeudeksi lasketaan 20 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin
   enintään 400 k-m2
  • mikäli rakennettu kerrosala ylittää edellä mainitun tai rakennusoikeus ylitetään, lasketaan kiinteistön
   rakennusoikeudeksi rakennettu kerrosala
  • teollisuus-, tuotanto- tai varastorakennuksilla määräämisperusteena on rakennettu kerrosala

  k = kapasiteettivarausten korjaamiseksi määritelty kerroin kiinteistötyypin mukaisesti

  Kiinteistötyyppi k-kerroin
  Omakotitalo tai vapaa-ajan rakennus 1,0
  Rivitalo tai muu kytketty pientalo 0,6
  Kerrostalo 0,5
  Lämmin teollisuus-, tuotanto- tai varastorakennus 0,4
  Kylmä teollisuus-, tuotanto- tai varastorakennus 0,2
  Muut rakennukset 1,0

  Lisäliittymismaksu
  Mikäli rakennusoikeutta tai rakennettua kerrosalaa lisätään alkuperäisistä laskentaperusteista yli 10 %, on yhtiöllä oikeus periä lisäliittymismaksua muutosta vastaava määrä.
  Jos vesihuollon rakentamiskulut poikkeavat merkittävästi tavanomaisesta, on yhtiöllä oikeus tarpeen mukaan käyttää yhtiön hallituksen erikseen vahvistamaa aluekohtaista kerrointa kustannusten kattamiseksi.

  Minimiliittymismaksut
  Liittyjästä riippumatta yhtiö perii minimiliittymismaksuja

  Vesijohto 1 500,00 €
  Jätevesiviemäri 1 600,00 €
  Hulevesiviemäri 1 000,00 €

  Siirto- ja palautuskelpoisuus
  Liittymismaksujen siirto- ja palautuskelpoisuus koskee 1.4.2004 tai sen jälkeen liittyneitä. Liittymismaksut ovat ensisijaisesti siirtyviä maksuja, liittymismaksu palautetaan sen suuruisena kuin se on aikanaan maksettu eikä palautuksiin lasketa indeksikorotuksia tai korkoja. Maksu palautetaan kun palveluiden käyttö lakkaa kiinteistöllä pysyvästi. Rakennettaessa uusi rakennus puretun tilalle, otetaan huomioon jo maksettu liittymismaksu sekä uuden kiinteistön rakennusoikeus tai kerrosala liittymismaksun määräytymisperiaatteiden mukaisesti.

 • Laitos perii suorittamastaan tonttijohtojen liittämistyöstä, rakentamisesta, uudelleen rakentamisesta ja edellä mainittuihin mahdollisesti kuuluvista maanrakennustöistä tonttijohtojen liittämistyö- ja rakentamismaksuja. Maksujen suuruus määräytyy liitettävän putkikoon (ulkohalkaisija) mukaan. Koskee myös väliaikaista työmaajärjestelyä.

  Tonttijohtojen liittämistyö- ja rakentamismaksut
  Pelkkä liitostyö tarvikkeineen, ei maanrakennustöitä. Maanrakennustyöt tulee tehdä asiakkaan toimesta niin, että liitostyö voidaan suorittaa luotettavasti (runkoputken tulee olla paljastettu myös alta riittävältä, yleensä n. 0,5 – 1 metrin matkalta). Taulukoista poikkeavat putkikoot tai sprinklerijärjestelmän liitostyö erillisen sopimuksen mukaan.

  Johtotyyppi alv. 0 % alv. 24 %
  Vesijohto
  Ø 32-40 mm 480,00 € 595,20 €
  Ø 50-75 mm 650,00 € 806,20 €
  Ø 90-110 mm 1 050,00 € 1 302,00 €
  Viettoviemäri
  Ø 110-200 mm 250,00 € 310,00 €
  Paineviemäri
  Ø 40-63 mm 700,00 € 868,00 €
  Ø 75-110 mm 1 100,00 € 1 364,00 €

  Rakennuspaikat, joille laitos on rakentanut talojohdot tontin puolelle

  Johtotyyppi alv. 0 % alv. 24 %
  Vesijohto sekä jäte- ja hulevesiviemärit 480,00 € 595,20 €
  Ø 32-40 mm 1 550,00 € 1 922,00 €
  Ø 50-75 mm 1 950,00 € 2 418,00 €
  Ø 90-110 mm 2 850,00 € 3 534,00 €
 • Rakennusaikaisen veden kulutuksesta peritään vedenkulutusmaksu todellisen mittauksen mukaisesti. Jos mittaus ei kohtuullisin toimin kuitenkaan ole mahdollista, määräytyy taksa seuraavasti.

  Työmaan tyyppi alv. 0 % alv. 24 %
  Omakotitalot 83,87 € 104,00 €
  Työmaat 500 k-m2 ja alle 125,81 € 156,00 €
  Työmaat yli 500 k-m2 251,61 € 312,00 €

  Mittaamattoman veden käyttöaika on korkeintaan 1 vuosi. Tonttijohtoon tulee asentaa veden käyttöventtiili, tontin talosulkuventtiiliä ei saa käyttää käyttöventtiilinä eikä ilman yhtiön lupaa sen ollessa yhtiön omaisuutta.

 • Palvelu alv. 0 % alv. 24 %
  Vesimittarin tarkastusmaksu
  – vesimittarin tarkastusmaksu peritään vesihuoltolaitoksen suorittamista vesimittarin näyttämän tarkastamisesta, jos tarkastus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on pienempi kuin yleisissä toimitusehdoissa (kohta 5.8) on määritelty.
  120,00 €/tarkastuskerta 148,80 €/tarkastuskerta
  Vesimittarin luentamaksu
  – asiakas toimittaa laitokselle laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen määrääminä aikoina. Vesimittarin luentamaksu peritään laitoksen suorittamasta luennasta, jos asiakas ei ole toimittanut mittarin lukemaa laitokselle määräajassa (yleiset toimitusehdot kohta 5.4). Lisäksi luentamaksu voidaan periä, jos laitos lukee mittarin asiakkaan pyynnöstä.
  50,00 €/luenta 62,00 €/luenta
  Venttiilin sulkeminen ja/tai avaaminen
  – vesihuoltolaitoksen suorittamasta venttiilin sulkemisesta ja avaamisesta peritään maksu. Venttiilin avaaminen ja sulkeminen voi tapahtua asiakkaan pyynnöstä tai laitoksen aloitteesta esim. vesihuollon yleisissä toimitusehdoissa tarkemmin säännellyissä tilanteissa (esim. kohta 3.10).
  Virka-aikana 75,00 €/kerta
  Virka-ajan
  ulkopuolella
  25,00 €/kerta
  Virka-aikana 93,00 €/kerta
  Virka-ajan
  ulkopuolella
  155,00 €/kerta
  Vesimittarin irrotus, säilytys ja takaisinkiinnitys
  – asumattomista kiinteistöistä ja kesähuviloista haetaan vesimittari asiakkaan pyynnöstä talveksi pois, jos on vaara sen jäätymisestä. Samalla talojohto tulee tyhjentää asiakkaan toimesta.
  100,00 € 124,00 €
  Vahingoittuneen vesimittarin vaihto uuteen
  – jäätymisestä tai muusta asiakkaan huolimattomuudesta johtuva mittarin vaihto.
  100,00 € + vesimittarin hinta 124,00 € + vesimittarin hinta
  Tuntihintaiset palvelut alv. 0 % alv. 24 %
  Asiantuntijapalvelut (suunnitelmien tarkastukset sekä tarkastuskäynnit) 120,00 €/h 148,80 €/h
  Asentaja 35,00 €/h 43,40 €/h
  Työnjohto 45,00 €/h 55,80 €/h
  Kaivinkone 70,00 €/h 86,80 €/h
  Kuorma-auto 65,00 €/h 80,60 €/h

  Perintämaksu

  • maksumuistutuksen lähettämisestä laitos perii 5 €/perintäkerta

  Viivästyskorko

  • viivästyskorko on viitekorko lisättynä korkolain mukaisella prosenttiyksiköllä