Siirry sisältöön

Koivulinna

Paimion uusimmasta asuinalueesta, Koivulinnasta, valmistuu omaleimainen, korkealuokkainen ja ennen kaikkea viihtyisä metsäinen rinnealue.

Koivun runko Koivulinnan kaava-alueella.

Nimensä mukaisesti tämä koivu- ja lehtikuusimetsäinen paikka tulee tarjoamaan viihtyisän ympäristön kaikille rauhaa rakastaville. Lähistön pellot, Paimionjokimaisema sekä vehreät puistoalueet ovat ainutlaatuinen osa varsinaissuomalaista kulttuurimaisemaa.

Asuinalue tulee sijaitsemaan lähellä Paimion keskustaa tarjoten kaupungin palvelut vaativallekin kuluttajalle. Kulkuyhteydet moottoritielle, terveyspalvelut, koulut, leikkikentät ja urheiluharrastepaikat sijaitsevat aivan kivenheiton päässä.

EräKiinteistötunnus
Tontin nimi
Kortteli
Tontti
OsoitePinta-alaRakennus-
oikeus
Maapohjan
lähtöhinta
Lohkomis-
kulut
1577-469-3-217
Hirvi
1801
1
Haltiantie 283012905929601220
1577-469-3-228
Vesipäästäinen
1803
10
Haltiantie 2149029498001030
1577-469-3-219
Ripsisiippa
1803
1
Haltiantie 349029498001030
1577-469-3-216
Villisika
1804
1
Haltiantie 168322391765121220
1577-433-1-67
Metsäpeura
1806
1
Huuhantie 2984197147601030
1577-433-1-68
Naali
1806
2
Huuhantie 41058212158701220
1577-433-1-66
Metsämyyrä
1807
1
Rakokiventie 21310262196501220
1577-433-1-65
Vesimyyrä
1807
2
Rakokiventie 41302260195301220
1577-433-1-64
Peltomyyrä
1807
3
Rakokiventie 61302260195301220
1577-433-1-63
Kuusipeura
1808
1
Rakokiventie 11080216162001220
1577-433-1-62
Metsäkauris
1808
2
Rakokiventie 31080216162001220
1577-433-1-61
Metsäsopuli
1808
3
Rakokiventie 51080216162001220
1577-433-1-57
Mäyrä
1813
4
Hankalantie 21079216161851220
1577-433-1-56
Näätä
1813
3
Hankalantie 41088218163201220
1577-433-1-55
Minkki
1813
2
Hankalantie 61101220165151220
1577-433-1-50
Lumikko
1813
1
Hankalantie 8, Koskijärventie 11132226169801220
1577-433-1-45
Rusakko
1814
5
Koskijärventie 101004201150601220
1577-433-1-49
Siili
1814
1
Koskijärventie 2971194145651030
1577-433-1-48
Kontiainen
1814
2
Koskijärventie 4988198148201030
1577-433-1-47
Korvayökkö
1814
3
Koskijärventie 6988198148201030
1577-433-1-46
Metsäjänis
1814
4
Koskijärventie 8988198148201030
2577-469-3-223
Kääpiöpäästäinen
1803
5
Haltiantie 1142025284001030
2577-469-3-224
Vaivaispäästäinen
1803
6
Haltiantie 1342025284001030
2577-469-3-225
Idänpäästäinen
1803
7
Haltiantie 1542025284001030
2577-469-3-226
Metsäpäästäinen
1803
8
Haltiantie 1742025284001030
2577-469-3-227
Mustapäästäinen
1803
9
Haltiantie 1942025284001030
2577-469-3-220
Vesisiippa
1803
2
Haltiantie 542025284001030
2577-469-3-221
Viiksisiippa
1803
3
Haltiantie 742025284001030
2577-469-3-222
Lampisiippa
1803
4
Haltiantie 942025284001030
2577-433-1-69
Punamyyrä
1805
1
Huuhantie 11285321192751220
2577-433-1-70
Kenttämyyrä
1805
2
Huuhantie 31202301180301220
2577-433-1-72
Kettu
1805
3
Huuhantie 51669417250351220
2577-433-1-71
Susi
1805
4
Huuhantie 71374344206101220
2577-433-1-60
Ilves
1812
3
Pukintie 11431358214651220
2577-433-1-59
Majava
1812
2
Pukintie 31310328196501220
2577-433-1-58
Orava
1812
1
Pukintie 51386347207901220
2577-433-1-51
Hilleri
1815
1
Hankalantie 3, Koskijärventie 31398350209701220
2577-433-1-52
Ahma
1815
2
Koskijärventie 51388347208201220
2577-433-1-54
Kärppä
1815
4
Pukintie 2,
Hankalantie 1
1335334200251220
2577-433-1-53
Saukko
1815
3
Pukintie 41106277165901220
2577-433-1-44
Kaniini
1816
1
Koskijärventie 121051210157651220
2577-433-1-43
Piisami
1816
2
Koskijärventie 141154231173101220

Lisätietoja

 • Koivulinnan asemakaavan kuva.

  Asemakaavaa klikkaamalla kaavapdf avautuu uuteen välilehteen.

 • Tontti haetaan Huutokaupat.com -palvelun kautta.

  Huutokaupat.com:ssa huudettu hinta on tontin maapohjan neliöhinta.

  1. Lähtöhinnat ovat:

  • Townhouse-tontit 20 euroa/m2
  • AO-tontit sekä AP-tontit, pois lukien townhousekortteli, 15 euroa/m2
  • AR-tontit 32 euroa/kaavatontin k-m2

  2. Minimikorotus huutokaupassa on 1,00 euroa/m2.

  3. Voittava huuto on huutajaa sitova. Kaupunki sitoutuu luovuttamaan tontin korkeimman huudon tehneelle.

  4. Tontin varauksen yhteydessä perittävä varausmaksu on 500 euroa ja se hyvitetään kauppahinnassa. Varausmaksu hyvitetään myös vuokratun tontin myyntitilanteessa. Varaus on voimassa 6 kk. Varausaika alkaa, kun tontti on valmis luovutettavaksi. Jatkovarausaikaa ei myönnetä ilman erityisiä syitä.

  5. Kunnallistekniikan rakentamiskorvauksena peritään 10 euroa/tontin kaavassa merkitty k-m2.

  6. Tontin vuosivuokra on 5 % huutokaupassa huudetusta maapohjan hinnasta. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja se tarkistetaan vuoden vaihteessa, viimeksi julkaistun indeksin mukaan.

  7. Vuokra-aika on 50 vuotta.

  8. Vuokratun tontin voi ostaa. Kauppahinta on huudettu maapohjan hinta. Kauppahinnan lyhennykseksi lasketaan 20 % maksetuista vuokrista, mutta ei kuitenkaan enempää kuin puolet myyntihinnasta.

  9. Paimion kaupunki hakee kiinteistönmuodostuksen Maanmittauslaitokselta. Lohkomismaksu lisätään kauppahintaan lohkomishetkellä voimassa olleen hinnan mukaisesti.

  10. Ostaja maksaa kaupanvahvistusmaksun.

  11. Tontille on haettava rakennuslupa kahden vuoden kuluessa tontin luovutuksesta. Mikäli rakentamista ei toteuteta tontin haltijan toimesta rakennusluvan voimassaoloaikana, kaupungilla on oikeus sopimussakon perimiseen. Tontin vuokraajalla tai ostajalla on kuitenkin oikeus siirtää rakentamattoman tontin omistus tai vuokraoikeus kolmannelle sillä ehdolla, että kauppakirjalla on sovittu tontille rakennettavista rakennuksista.

  12. Tontti myydään/vuokrataan sellaisena kuin se on kaupantekohetkellä. Ostaja/vuokraaja ilmoittaa tutustuneensa kaupan kohteeseen, sitä koskeviin kaava- tai muihin määräyksiin, rakentamisolosuhteisiin ja asiakirjoihin.

  13. Tontti luovutetaan vapaana rasitteista ja rasituksista, pois lukien kaavarasitteet.

  14. Tontti luovutetaan vapaana kiinteistökiinnityksistä.

  15. Ostajan/vuokraajan on rakentamisessa noudatettava alueelle hyväksyttyjä rakentamistapaohjeita.

  16. Sopimussakon suuruus on sama kuin valtuuston määrittämä tontin maapohjan hinta.

 • Kunnallistekniikan maksu omakotitonteille on 10 euroa/tontille kaavoitettu k-m2.

  Vesi- ja viemäriverkoston liittymismaksut sekä vesi- ja viemärijohdon liittämistyökorvaukset määräytyvät Paimion Vesihuolto Oy:n hinnaston mukaisesti.

  Lohkomismaksu on 1030-1220 euroa ja kaupanvahvistusmaksu 128 euroa.

Tontit Huutokaupat.com:ssa

Koivulinnan alueen huutokauppatontit Huutokaupat.com:ssa

Sivu avautuu uuteen välilehteen.

Ensimmäisen vaiheen (sininen) tontit avataan huutokauppaan 9.2.2024 klo 10.

Toisen vaiheen (punainen) tontit avataan huutokauppaan 16.2.2024 klo 10.

Kaava-alue on rajattu työmaakäyttöön, joten alueelle ei suositella omatoimista kulkua. Sunnuntaina 25.2. klo 14 järjestetään Saarentien eteläpuolisen osan tutustuminen ja klo 15 on pohjoispuolen kierros. Kohtaamispaikka Saarentien ja Valkojantien risteyksen vaiheilla.

Kuvassa on esitetty sinisellä ensin huutokaupattavat ja punaisella viikon päästä huutokauppaan asetettavat tontit.