Siirry sisältöön

Asemakaavoitus

Asemakaava on kaavoituksen yksityiskohtaisin taso. Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus.

Asemakaavoitus

Asemakaavalla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan ja muiden yhdessä sovittujen tavoitteiden edellyttämällä tavalla.

Asemakaavan laatii ja hyväksyy kunta. Asemakaavan sisältövaatimukset on kuvattu maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Voimassaolevia asemakaavoja pääset tutkimaan Paimion karttapalvelussa valitsemalla vasemmasta reunasta Aineistot ja sieltä Kaavoitus ja Ajantasa-asemakaava.

Ote Paimion karttapalvelusta.

Ranta-asemakaavoitus

Ranta-alueiden maankäyttöä ohjataan ranta-asemakaavoilla. Maanomistaja voi laatia tai laadituttaa omistamalleen ranta-alueelle ranta-asemakaavan. Kunta hyväksyy ranta-asemakaavan.

Ranta-asemakaavoituksella ohjataan pääasiassa loma-asutuksen järjestämistä ranta-alueille. Loma-asutuksen lisäksi ranta-alueilla voi olla yksittäisiä vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitettuja rakennuspaikkoja.

Ranta-asemakaavoituksella ohjataan rakentamista ja muuta maankäyttöä yksityiskohtaisesti. Kaavassa määritellään muun muassa mitä, miten ja minne saa rakentaa. Yleensä kaavassa osoitetaan myös alueita, joille ei saa rakentaa.