Siirry sisältöön

Koulukuljetussääntöjen luonnoksesta pyydetään lausuntoja

Paimion nykyiset koulukuljetussäännöt ovat vuodelta 2019. Sääntöihin ollaan nyt tekemässä muutoksia. Kaikilla on mahdollisuus lausua siitä mielipiteensä 4.4.2024 mennessä.

Useita koulubusseja ja -takseja koulurakennuksen edessä. Myös koululaisia ja suojatie näkyy kuvassa.

Perusopetuslain 32 § määrittelee lakisääteiset oikeudet maksuttomaan koulukuljetukseen. Lain säädöksien paikallista soveltamista ja tulkintaa varten Paimiossa on erikseen määritellyt kuljetussäännöt, jotka ohjaavat oppilaskohtaisia koulukuljetuspäätöksiä tekeviä viranhaltijoita sekä kuljetusten käytännön toteuttamista. Kuljetussäännöt sisältävät myös ohjeita oppilaalle ja huoltajille kuljetuksissa toimimisesta sekä kuljetusedun hakemisesta.

Kuljetussääntöihin on tehty jonkin verran teknisluonteisia tarkennuksia johtuen mm. Paimion kaupungin liittymisestä Turun kaupunkiseudun FÖLI-joukkoliikennejärjestelmän piiriin kesällä 2024, kaupungin hallintosäännön numerointia ja säännöissä määriteltyä viranhaltijoiden toimivaltaa koskevista muutoksista, oppivelvollisuuslain myötä tulleista säädösmuutoksista koulumatkatukijärjestelmään sekä oikeuskäytännöstä tulevasta laintulkinnasta, jossa on huomioitava perusopetuslain lisäksi myös yhdenvertaisuuslain vaikutus oppilaiden koulukuljetusten toteutuksessa.

Aiempaan verrattuna esitetään muutoksena toimivaltaan, että oppilaskohtaiset kuljetusavustuksen maksamista koskevat päätökset tehtäisiin jatkossa sivistysjohtajan viranhaltijapäätöksellä, eikä yksilökohtaisia kuljetusavustusasioita käsiteltäisi lautakunnassa.

Koulukuljetussääntöihin on kaikilla halukkailla mahdollisuus lausua mielipiteensä, ja luonnoksesta pyydetään lausunnot erikseen peruskoulujen oppilaskunnilta ja vanhempainyhdistyksiltä sekä nuorisovaltuustolta. Lausunnot pyydetään jättämään viimeistään torstaina 4.4.2024 Paimion kaupungin sähköpostiosoitteeseen. Kuljetussääntöjen käsittelyä jatketaan lausuntokierroksen jälkeen seuraavassa kokouksessa 16.4.2024.

Koulukuljetussääntöjen luonnos