Siirry sisältöön

Koulukuljetus

Paimion kaupunki järjestää peruskoulun oppilaille maksuttoman koulukuljetuksen tai avustaa kuljettamisessa.

Paimion kaupunki järjestää tietyissä tapauksissa peruskoulun oppilaille maksuttoman koulukuljetuksen tai vaihtoehtoisesti avustaa huoltajaa kuljetuskorvauksella. Kriteerit kuljetuksen tai korvauksen saamiselle on määritelty tarkasti Paimion kaupungin koulukuljetussäännöissä, mutta kukin hakemus käsitellään tapauskohtaisesti.

Koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti joukkoliikenteen busseja, mutta tarvittaessa järjestelyt hoidetaan muilla tavoin, kuten taksilla.

Kuljetettavan oppilaan on aina saavuttava ilmoitetulle noutopaikalle hyvissä ajoin. Kuljetus ei koskaan lähde noutopaikalta etuajassa, mutta olosuhteista johtuen saattaa ajoittain olla myöhässä.

Paimion kaupunki kannustaa kuitenkin lähtökohtaisesti ja mahdollisuuksien mukaan oppilaita kulkemaan matkat jalan, pyörällä tai esimerkiksi joukkoliikenteen busseilla, sillä hyötyliikunta ja oppiminen kulkevat käsi kädessä. Lasten ja nuorten oikeus on myös oppia aikuisilta selvitä arkipäivän tilanteista, minkä vuoksi myös koulukuljetettavilla oppilailla tulee olla mahdollisuus kulkea edes pieni osa koulumatkasta omatoimisesti. Näin ollen lapsia ei haeta kotiportilta asti, ellei kyseessä ole oppilaan erityinen tarve tai erityisolosuhde.

Maksuttoman kuljetuksen sijaan huoltajan on mahdollista hakea kuljetuskorvausta, jos hän itse kuljettaa lapsen kouluun.

Toimi näin

Ano koulukuljetusta Wilma-järjestelmän kautta.

Toimita mahdollinen lääkärinlausunto koulutoimistoon. Voit toimittaa lausunnon postitse kaupungintalon postiosoitteeseen, tuomalla sen palvelupisteelle tai varaamalla ajan koulutoimistosta etukäteen. Soita ajan varataksesi kaupungin puhelinvaihteeseen tai koulutoimiston toimistosihteerille. Koulutoimisto sijaitsee kaupungintalon toisessa kerroksessa.

Jos oppilas täyttää kuljetusehdot, voit halutessasi anoa kuljetusavustusta maksuttoman kuljetuksen sijaan. Tee anomus vapaamuotoisesti, osoita se koulutuslautakunnalle ja lähetä Paimion kaupungintalon postiosoitteeseen. Vaihtoehtoisesti voit lähettää hakemuksen koulutuslautakunnan esittelijälle, jonka yhteystiedot löydät linkistä ”Koulutuslautakunta”.

Voit tutustua tarkempiin koulukuljetussääntöihin kohdasta linkit ”Paimion kaupungin koulukuljetussäännöt”.

Kenelle ja millä ehdoin

Kun kyseessä on esioppilas tai peruskoulun 1.-2. luokan oppilas:
* Kaupunki järjestää koulukuljetuksen, mikäli yksisuuntaisen koulumatkan pituus on yli kolme kilometriä tai matka on muilla perustein liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.
* Kaupunki ottaa päätöksessään huomioon matkan pituuden ja laadun lisäksi myös oppilaan iän, kehitystason ja terveydentilan. Jos kuljetusta haetaan oppilaan kehitystason tai terveydentilan perusteella, hakijan on esitettävä lääkärin asiantuntijalausunto lapsen tilasta.
* Jos koulumatka tai osa siitä todetaan vaaralliseksi, kaupunki järjestää kuljetuksen vähintään vaaralliselle osuudelle. Vaarallisuus arvioidaan paikallistuntemuksen ja Koululiitu-ohjelman perustella.
* Linja-autokuljetuksen sijaan kaupunki voi järjestää oppilaalle taksikuljetuksen, mikäli matka noutopysäkille tai siltä takaisin ylittää pituudeltaan kaksi kilometriä.
* Kaupunki järjestää kuljetuksen, jos oppilas käy Turussa erityiskoulussa tai valmistavassa opetuksessa ja koulupaikka on kaupungin anoma.

Kun kyseessä on peruskoulun 3.-9. luokan oppilas:
* Kaupunki järjestää koulukuljetuksen, mikäli yksisuuntaisen koulumatkan pituus on yli viisi kilometriä.
* Kaupunki järjestää kuljetuksen myös silloin jos matka on oppilaan kehitystasoon tai terveydentilaan nähden liian vaikea tai rasittava. Tällöin kuljetuksen hakijan on esitettävä lääkärin asiantuntijalausunto lapsen tilasta.
* Jos koulumatka tai osa siitä todetaan vaaralliseksi, kaupunki järjestää kuljetuksen vähintään vaaralliselle osuudelle. Vaarallisuus arvioidaan paikallistuntemuksen ja Koululiitu-ohjelman perustella.
* Linja-autokuljetuksen sijaan kaupunki voi järjestää oppilaalle taksikuljetuksen, mikäli matka noutopysäkille tai siltä takaisin ylittää pituudeltaan kolme kilometriä.
* Kaupunki järjestää kuljetuksen, jos oppilas käy Turussa erityiskoulussa tai valmistavassa opetuksessa ja koulupaikka on kaupungin anoma.

Koulumatkan pituus tarkoittaa yhdensuuntaista matkaa lyhintä jalankulkukelpoista reittiä pitkin kotiportilta koulun portille.

Paimion kaupunki ei järjestä koulukuljetusta seuraavissa tapauksissa:
* Oppilas käy hänelle toissijaisesti osoitettua koulua eikä lähikouluaan
* Oppilas ei ole paimiolainen
* Kyseessä on lukion opiskelija
* Kyseessä on ammatillisen koulutuksen opiskelija.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksuton

Jos oppilas hakeutuu muuhun kuin kaupungin hänelle osoittamaan lähikouluun, huoltaja vastaa oppilaan koulumatkoista ja niistä aiheutuvista kustannuksista.

Oppilaan osallistuessa aamu- ja iltapäivätoimintaan, hänellä ei ole oikeutta koulukuljetuksiin.
Kuitenkin ne koulumatkaetuun oikeutetut oppilaat, joilla on koulumatkaa varten bussilippu, voivat käyttää sitä iltapäiväkerhosta kotiin mennessään.

Asiointikanavat

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka
* on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
* muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Oppivelvollisuuttaan suorittavilla toisen asteen opiskelijoilla on oikeus maksuttomiin koulumatkoihin, jos

* koulumatka on vähintään seitsemän kilometriä yhteen suuntaan ja
* koulumatkaan käytetään joukkoliikennettä.

Jos joukkoliikennettä ei ole mahdollista käyttää, tulee opiskelijan itse järjestää kulkeminen oppilaitokseen ja hänelle maksetaan siitä rahallinen korvaus.