Siirry sisältöön

Vireillä ja tulossa olevat hankkeet

Paimion Vesihuolto Oy tekee uusia verkostoja ja korjaa vanhoja. Hankkeiden kilpailutuksiin voi osallistua Hilman kautta.

Tietoa Paimion Vesihuolto Oy:n hankkeista

Tällä sivulla esitellään Vesihuollon tulossa ja vireillä olevat vesihuollon verkostoa koskevat hankkeet. Hankkeita toteutetaan vuosittain vahvistettavan investointisuunnitelman mukaisesti. Pitkän aikavälin investointisuunnitelmiin kuuluu muun muassa vesihultoverkoston saneerausta Kisatien, Pussitien ja Tapionkaaren alueilla sekä uuden verkoston rakentamista Koivunlinnan asemakaava-alueella.

 

Korvausinvestoinnit 2022

Korvausinvestoinnit ovat vanhan korjausta ja ylläpitoa. Vesihuoltoverkon korvausinvestointeja tehdään systemaattisesti vuosittain korjausvelan hallitsemiseksi saneerausohjelman, kehittämissuunnitelman sekä muiden selvitysten pohjalta.

  • Kisatien alueella välillä Valkojantie – Vistantien saneerataan vesihuoltoverkostoa sekä asennetaan puuttuvilta osin hulevesiverkostoa ja parannetaan hulevesien hallintaa urheilupuiston alueella. Saneerausurakka toteutetaan samassa yhteydessä urheilupuiston nurmikentän saneerauksen kanssa. Urakka-alkaa keväällä ja valmistuu syksyllä 2022. Urakan tilaajatehtäviä hoitaa Paimion kaupungin tekninen toimi, urakoitsijana toimii Iletekniikka Oy sekä rakennuttajakonsulttina Fimpec PMO Oy.

  • Vanhoja mekaanisia vesimittareita uusitaan vuosittain etäluettaviksi vesimittareiksi. Tulevaisuudessa etäluettavat mittarit mahdollistavat vedenkulutuksen seurannan kotitalouksille sekä laskutusjärjestelmän kehittämisen enemmän asiakasta palvelevaan suuntaan.

  • Rivomäen käytöstä poistetulle ylävesisäiliölle tehdään kuntotutkimus vuoden 2022 aikana, jonka perusteella voidaan mahdollisesti säiliön käyttöä vara-ylävesisäiliönä.

  • Jätevesiviemäriverkostoa saneerataan vuosittain. Keväällä 2022 jatkuu jätevesikaivojen saneeraus vuotovesitutkimuksen pohjalta, samassa yhteydessä jäteveden pumppaamoita saneerataan sekä suoritetaan savutuksia Kriivarin asuinalueella. Urakoitsija toimii Suomen Pumppaamohuollot Oy.

Uusinvestoinnit 2022

Uusinvestoinnit ovat uuden rakentamista tai suunnittelua. Usein vesihuoltoverkoston uudisrakentaminen liittyy kaupungin uusien asuinalueiden rakentamiseen tai verkoston laajentumiseen kokonaan uudelle toiminta-alueelle.

  • Koivunlinnaan on kaupungin toimesta suunnitteilla uusi asuinalue. Alueen vesihuoltoverkosto suunnitellaan vuoden 2022 aikana yhdessä katujen ja muiden yleisten alueiden suunnittelun yhteydessä. Kokonaissuunnittelijana toimii Sitowise Oy.