ylalukio

Paimion lukion tehtävä ja arvoperusta

 • Paimion lukio pyrkii antamaan oppilaalle valmiudet jatko-opintoihin, opiskeluvalmiuksiensa kehittämiseen sekä itsensä kehittämiseen.
 • Lukion opetus- ja kasvatustyön lähtökohtana ja tavoitteena on utelias, oppimishaluinen ja aktiivinen nuori.
 • Lukio kasvattaa oppilaita aikuisuuteen antamalla tarvittavat tiedot ja taidot sekä tarjoamalla hyvän oppimisympäristön omien mahdollisuuksiensa toteuttamiseen.
 • Lukio ohjaa oppilaiden yksilöllisen persoonallisuuden kasvua ja humaanin arvomaailman muotoutumista.

 kirjastoemma

Paimion lukion erityispiirteet

Kansainvälisenä Unesco-kouluna Paimion lukio pyrkii toteuttamaan kansainvälisyyskasvatusta, joka tähtää kulttuurien tuntemisen ja kansainvälisen yhteisymmärryksen lisäämiseen, ihmisarvon ja ihmisoikeuksien turvaamiseen kaikille, rauhan vakiinnuttamiseen sekä maailman voimavarojen oikeudenmukaiseen jakoon ja kestävän kehityksen edistämiseen. Tätä tavoitetta pyritään toteuttamaan painottamalla mainittuja teemoja eri oppiaineissa, kuitenkin huomioiden niiden erilaiset lähtökohdat tässä suhteessa.

 

Oppilaan itsetunnon, oman persoonallisuuden, ilmaisun ja sosiaalisten taitojen kehittäminen ovat koulun tärkeimpiä tavoitteita.Paimion lukiossa näitä taitoja edistetään useissa oppiaineissa ja niiden välisessä yhteistyössä sekä kerhoissa ja projekteissa.Lukio on mukana Salon seudun keskiasteen oppilaitosten yhteistyössä, jonka puitteissa lukiolainen voi suorittaa myös ammatillisia opintoja. Neljässä vuodessa on mahdollista saada lukion päättötodistus ja suorittaa sekä ylioppilastutkinto että ammatillinen tutkinto.

Opiskelijoiden kommentteja

 • "Koulun ilmapiiri on mukava ja rento, mikä tekee opiskelustakin mukavaa.
 • "Oppilaista pidetään hyvää huolta."
 • "Ei liian iso lukio, ihan kivat opettajat."
 • "Friendly teachers and respect between teachers and students."
 • "Oppilaat menestyneet hyvin kirjoituksissa."
 • "Koulun tilat ovat viihtyisiä, mikä auttaa pitämään myös kiinnostusta pitkän päivän ohessa."
 • "Ne hauskat ja hyvät opettajat. Hyvä ruoka."
 • "Perinteikkäät tapahtumat (esim. vanhojen tanssit) luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta."
 • "Turvallisuus, rauhallisuus, kouluruoka."
 • "Kaikki oppilaat ovat hyvissä väleissä, eikä koulussamme ole kireää ilmapiiriä."
 • "Vihreä lippu on meidän, jess."

Paimion lukioon Sirius-palkinto

Sirius-palkinto on merkittävän suomalaisen keksijän ja luonnontieteiden opetuksen kehittäjän Aarre Saarnion elämäntyön vaalimiseksi perustettu palkinto. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2006, jolloin Saarnion syntymästä tuli kuluneeksi 100 vuotta ja palkinto jaetaan kolmen vuoden välein. Palkinto jaetaan henkilölle, joka on luova, aikaansa seuraava opetuksen kehittäjä. Hän on kiinnostunut luonnontieteiden opetusmenetelmien ja – välineiden kehittämisestä ja hän innostaa opiskelijoita luonnontieteiden opiskeluun ja opettajia oman työn jatkuvaan kehittämiseen. Vuoden 2012 Sirius-palkinnon sai Paimion lukion lehtori Juha-Matti Salmela. Palkinto on 3000 €:n suuruinen ja sen lahjoittajana on Is-Vet Oy.