Rivonmäen vesitornit

Paimion Vesihuolto Oy

Ajankohtaista:


Paimion Vesihuolto Oy tiedottaa:TAPIOLAN ALUEEN HULEVESIVIEMÄRÖINNIN RAKENTAMINEN

 

 Tiedoksi alueen asukkaille


Paimion kaupungin tekniset ja ympäristöpalvelut toimiala jatkaa Tapiolan alueen hulevesiviemäröinnin rakentamista joulukuussa 2017, arvioitu aloitusaika on viikko 51.  Valmistumisajankohta on kevät 2018. Paimion kaupunki toimii rakennuttajana ja Paimion Vesihuolto Oy urakoitsijana.

 

Työ aloitetaan Vipusentieltä.

 

Rakennettavan viemäriputken varrella sijaitsevien kiinteistöjen (ks. suunnitelmakartta kääntöpuolella) asukkaita pyydetään tarvittaessa informoimaan yhteyshenkilöä mahdollisesti tienvarsiojaan purkautuvista tontin sadevesi- ja salaojaputkista, jotka kiinteistön omistaja haluaa liittää verkostoon. Mahdollisuuksien mukaan ko. tontin purkuputket liitetään rakennettavaan viemäriin kaupungin toimesta. Putken purkupään voi merkitä kepillä.

 

Työn seuraava vaihe on Väinämöisentie-Tuulikintie-Nyyrikintie.

 

Yhteyshenkilöt:

 

Yhdyskuntateknikko Kati Timonen puh. 02 474 5283 ja hänen sijaisenaan viheraluemestari Kaisa Salonen puh. 02 474 5293.

 Päivitetty, 8.12.2017_______________________
ISOLOMPAKONTIELLÄ, KUUSITIELLÄ JA KATAJATIELLÄ (talot 3 ja 5)

VESIKATKO 7.12.2017


Paimion Vesihuolto Oy tekee vesijohdon korjaustöitä osoitteessa Isolompakontie 15. Tämä aiheuttaa veden jakelun keskeytymisen Kuusitiellä, Katajatiellä talot 3 ja 5 sekä Isolompakontiellä.

Työt aloitetaan klo 8 ja pyritään saamaan valmiiksi klo 16.


Tie on poikki liikenteeltä Isolompakontie 15 kohdalla työn ajan.


Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.


Yhteyshenkilöt: yhdyskuntateknikko Kati Timonen puh. 02 474 5283 tai vesilaitoksen päivystys puh. 0500 786 022


 


 _____________________


 


Paimion kaupunginvaltuusto päätti 14.11.2013 (§101) siirtää kaupungin vesihuollon liiketoiminnan 1.1.2014 alkaen Paimion Vesihuolto Oy:lle, joka on kaupungin 100 % omistama yhtiö.

 

Vesihuoltolaitos vastaa talousveden toimittamisesta kiinteistöille, vesijohto- ja viemäriverkostojen  rakentamisesta ja kunnossapidosta, jätevesien johtamisesta ja käsittelystä sekä sadevesien ja perustusten kuivatusvesien johtamisesta. 


Vesihuoltolaitos tekee sopimuksen kiinteistön liittymisestä yleiseen vesi- ja viemärijohtoon sekä valvoo laitokseen liittyneiden kiinteistöjen vesi- ja viemärijohtojen asennus- ja korjaustöitä.


Paimion kaupungin vesi on suurimmaksi osaksi Virttaan tekopohjavettä, osa saadaan Saari-Nummensuon sekä Mäntykankareen pohjavesialueelta.
Pohjavesialue

Jätevesilaitoksen tehtävänä on huolehtia jätevesien poisjohtamisesta, pumppaamisesta ja puhdistamiseta toiminta-alueellaan. Paimion jätevedet pumpataan kahden siirtopumppaamon kautta puhdistettavaksi Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolan jätevedenpuhdistamoon.