Rivonmäen vesitornit

Paimion Vesihuolto Oy

Paimion kaupunginvaltuusto päätti 14.11.2013 (§101) siirtää kaupungin 

vesihuollon liiketoiminnan 1.1.2014 alkaen Paimion Vesihuolto Oy:lle, joka on

kaupungin 100 % omistama yhtiö.

 

Vesihuoltolaitos vastaa talousveden toimittamisesta kiinteistöille, vesijohto- ja viemäriverkostojen  rakentamisesta ja kunnossapidosta, jätevesien johtamisesta ja käsittelystä sekä sadevesien ja perustusten kuivatusvesien johtamisesta. 

Vesihuoltolaitos tekee sopimuksen kiinteistön liittymisestä yleiseen vesi- ja viemärijohtoon sekä valvoo laitokseen liittyneiden kiinteistöjen vesi- ja viemärijohtojen asennus- ja korjaustöitä.

Paimion kaupungin vesi on suurimmaksi osaksi Virttaan tekopohjavettä, osa saadaan Saari-Nummensuon sekä Mäntykankareen pohjavesialueelta.
Pohjavesialue

Jätevesilaitoksen tehtävänä on huolehtia jätevesien poisjohtamisesta, pumppaamisesta ja puhdistamiseta toiminta-alueellaan. Paimion jätevedet pumpataan kahden siirtopumppaamon kautta puhdistettavaksi Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolan jätevedenpuhdistamoon.