Siirry sisältöön

Työllisyyden kuntakokeilu

Paimion kaupunki on mukana työllisyyden kuntakokeilussa. Kokeilun tavoitteena on lisätä työllistämistoimien vaikuttavuutta yhdistämällä kuntien ja valtion tarjoamat palvelut.

Paimion kaupunki on mukana työllisyyden kuntakokeilussa. Kokeilun tavoitteena on lisätä työllistämistoimien vaikuttavuutta yhdistämällä kuntien ja valtion tarjoamat palvelut. Paimio tavoittelee kokeilun avulla merkittävää työttömyysasteen pienentämistä ja palvelutarjonnan lisäystä. Pyrimme myös luomaan paikallisia palveluratkaisuja esimerkiksi työvoimakoulutusten muodossa. Kuntakokeilu käynnistyy 1.3.2021 ja päättyy 31.12.2024.

Kuntakokeilun asiakkaille tullaan ilmoittamaan asiakkuudesta henkilökohtaisesti. Kokeilun aikana työnhakija ilmoittautuu normaalisti TE-toimistoon, joka ohjaa kuntakokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kunnan asiakkaiksi. Asiakkuus kestää koko kuntakokeilun ajan.

Kuntakokeilun asiakkaat voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Heihin kuuluvat kaikki kokeilualueella asuvat

  • työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan
  • kaikki alle 30-vuotiaat riippumatta siitä, saavatko he työmarkkinatukea, työttömyyspäivärahan peruspäivärahaa vai ansiopäivärahaa
  • kaikki vieraskieliset ja maahanmuuttajat iästä ja työttömyyteensä liittyvästä etuudesta riippumatta.

Huom. Maahanmuuttajat, joilla on vielä kotoutumisaika menossa, asioivat keskitetysti Turun kuntakokeilussa.

Kuntakokeilun asiakas saa itselleen omavirkailijan, joka ohjaa häntä työhön, koulutukseen tai palveluihin. Mitään kunnan palveluita ei poistu ja niihin voi edelleen hakeutua myös suoraan. Kunnan palvelut ovat myös saatavilla niille TE-toimiston asiakkaille, jotka eivät ole kuntakokeilun asiakkaita.

 

Asiakkaana työllisyyden kuntakokeilussa

Työllisyyden kuntakokeilun asiakkaana saat omavirkailijan, joka nopeuttaa ja helpottaa palvelupolkuasi. Kokeilussa käytetään tehostettua asiakaspalvelumallia, jossa työnhakijaan otetaan yhteyttä entistä nopeammin ja hänen yksilölliset tarpeensa pyritään huomioimaan laajasti.

Kokeilu ei tuo asiakkaalle mitään lisävelvoitteita. Työttömän työnhakijan lakisääteiset velvoitteet ovat samat TE-toimiston ja kuntakokeilun asiakkaille.

Kuntakokeilu vastaa palveluistasi, mutta käytössäsi ovat myös Oma asiointi -palvelu (mm. yhteydenottopyyntö ja muutoksista ilmoittaminen) ja valtakunnalliset TE-puhelinpalvelut. Ne palvelevat sekä kuntakokeilun että TE-toimiston asiakkaita.

Valtakunnalliset TE-puhelinpalvelut palvelevat ma – pe klo 9.00–16.15.

Henkilöasiakkaan puhelinpalvelu: 0295 025 500

Työttömyysturvaneuvonta: 0295 020 701

Koulutusneuvonta: 0295 020 702

Uraohjaus: 0295 020 720 palvelee maanantaisin ja torstaisin klo 12.00–16.00

 

Entä jos en kuulu kuntakokeilun piiriin?

Jos et kuulu mihinkään työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmään, asiointisi jatkuu TE-toimistossa kuten ennenkin. Kaikki kunnan palvelut ovat edelleen myös sinun käytettävissäsi ja TE-toimisto voi yhtä lailla ohjata sinut eteenpäin näihin palveluihin.

 

Voinko halutessani valita pysyä TE-toimiston asiakkaana?

On poikkeustapauksia, jolloin voit valita jäädä TE-toimiston asiakkaaksi.

Kokeilualueisiin kuuluvista kunnista kaksikielisiä ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kokkola ja Turku. Muut kokeilukunnat ovat yksikielisiä. Kielilain 10§:n 1 momentin mukaisesti asiakkaalla on oikeus käyttää suomea tai ruotsia viranomaisasioissa. Mikäli palvelusi ovat siirtymässä yksikieliseen kokeilukuntaan, mutta haluat saada palvelua ruotsin kielellä, voit valita TE-toimiston asiakkaaksi jäämisen.

Kuntalainen voi jäädä TE-toimiston asiakkaaksi, jos työttömyys on lyhytaikaista ja sen päättymisajankohta on etukäteen tiedossa. Esimerkiksi jos hänet lomautetaan lyhyeksi ajaksi, jonka jälkeen työt jatkuvat. Tai jos työttömyys päättyy lyhyen ajan sisällä äitiys- tai vanhempainlomaan, varusmiespalveluksen alkamiseen tai muuhun vastaavaan syyhyn.

 

Mitä tapahtuu, jos muutan kokeilun aikana toiseen kuntaan?

Työllisyyden kuntakokeilussa on mukana useita kuntia. Jos muutat kuntaan, joka ei ole mukana työllisyyden kuntakokeilussa, asiakkuutesi siirtyy takaisin TE-toimistolle. Muussa tapauksessa siirryt uuden kotikuntasi kokeilun asiakkaaksi. Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta löytyy kaikki työllisyyden kuntakokeiluun osallistuvat kunnat.