Siirry sisältöön

Työkokeilu

Työkokeilun avulla työnhakijan on mahdollista tutustua uuteen ammattiin tai työtehtävään ja saada varmistusta tehtävän soveltuvuudesta itselleen. Työkokeilu voidaan järjestää yksityisessä yrityksessä, yhdistyksessä, kunnan tai valtion työpisteessä. Työkokeilu ei ole työsuhde, mutta siihen sovelletaan monia samoja lakeja ja menettelyjä kuin työsuhteisten työntekijöiden kohdalla.

Työkokeilussa olevalla on oikeus päivittäisiin taukoihin kuten työsuhteisilla työntekijöillä.  Työkokeilun järjestäjä ilmoittaa ja peruuttaa työvuorot samalla tavalla kuin työsuhteisille työntekijöille. Työkokeilun järjestäjä huolehtii työkokeiluun osallistuvan ohjauksesta ja valvonnasta koko työkokeilun ajan.

Työ- ja elinkeinotoimisto hankkii työkokeiluun osallistuvalle vakuutuksen työkokeilun ajalle ammattitautien ja tapaturmien sekä työkokeilun järjestäjälle aiheutettujen vahinkojen varalta.

Työkokeilun kesto voi vaihdella, sillä asiakkaiden tilanteet ja kokeilun tavoitteet ovat erilaisia. Työkokeilu voi kestää samalla työnantajalla enintään kuusi kuukautta. Myös työkokeilun päivittäinen ja viikoittainen työaika voi vaihdella henkilön tilanteesta riippuen. Työkokeilua voidaan järjestää enintään viitenä päivänä viikossa ja 4–8 tuntia päivässä.

Työkokeilun päättyessä työnantaja antaa osallistujalle palautelomakkeen työssä pärjäämisestä. Osallistuja saa työkokeilun ajalta hänelle kuuluvan työttömyysetuuden ja läsnäolopäiviltä on mahdollisuus saada 9 euron veroton ylläpitokorvaus.

Ennen työkokeilun aloittamista on tehtävä kirjallinen sopimus työkokeilusta. Sopimuksen allekirjoittavat työkokeiluun osallistuva henkilö, kuntakokeilu / TE-toimisto ja työkokeilun järjestäjä.

Paras tapa löytää työkokeilupaikka on itse tiedustella työkokeilupaikkaa suoraan työnantajalta. Tarjoamme työkokeilumahdollisuuksia myös Paimion kaupungin työpisteissä ja Toimintakeskus Apilassa. Ottamalla yhteyttä meihin saat apua työkokeilupaikan löytymiseen. Täältä löydät linkin työkokeilusopimukseen Sopimus työkokeilusta työpaikalla ja täältä tarkempia ohjeita Työkokeilun käytännöt ja säännökset.