Siirry sisältöön

Asiakasmaksut

Tämä palvelu siirtyy 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hoidettavaksi (Varha)

Katso tarkemmat tiedot Varhan verkkosivuilta.

Tiedot vuoden 2022 loppuun asti

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki muuttui 1.7.2021. Maksukaton osalta muutokset tulivat voimaan 1.1.2022.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (asiakasmaksulaki ja asiakasmaksuasetus), jossa määritellään maksujen enimmäismäärät. Uusi asiakasmaksulaki yhdenmukaistaa maksuja kuntien välillä ja laajentaa maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja. Kunta voi päättää ottaa käyttöön niitä pienemmät maksut tai antaa palvelun maksutta. Kunta ei saa periä palveluista niiden tuotantokustannuksia suurempaa maksua. Uudistuksen myötä osa asiakasmaksuista pieneni ja kaikkiin maksuihin voi hakea muutosta.