Siirry sisältöön

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus koostuu Paimiossa muun muassa luokkatunneista, tehtävistä ja ohjauskeskusteluista. Vistan yläkoulussa on kaksi opinto-ohjaajaa.

Opinto-ohjaaja Suvianna Seppälä kiersi viikon aikana TET-harjoittelijoiden harjoittelupaikoilla. Tässä kuvassa ollaan Paimion kaupungintalolla.

Oppilaanohjausta järjestetään 7.- 9.-luokkalaisille Vistan yhtenäiskoulussa. Seitsemännellä ja kahdeksannella luokalla viikkotunteja on 0,5 ja yhdeksännellä yksi.

Oppilaanohjaus koostuu:
* luokkatunneista
* erilaisista tehtävistä
* ohjauskeskusteluista
* vierailuista
* esittelytilaisuuksista
* työharjoittelujaksoista
* itsetuntemus- ja ammatinvalintatesteistä.

Lisäksi opinto-ohjaaja haastattelee lukuvuoden aikana vähintään kerran jokaisen 7. luokan oppilaan sekä 8. ja/tai 9. luokan oppilaat.

Vistan yläkoulussa on kaksi opinto-ohjaajaa.

Lisätietoja sekä ajankohtaisia materiaaleja löydät Oppilaanohjaus Vistan yhtenäiskoulussa -sivulta.

Toimi näin

Osallistu sinulle osoitetuille oppilaanohjaustunneille.

Tarvittaessa ota yhteyttä opinto-ohjaajaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilaanohjaus on tarkoitettu peruskoulun 7.- 9. luokkaa käyville opiskelijoille.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksuton

Asiointikanavat

 • Opinto-ohjaaja
  +35824745164
  Opinto-ohjaaja luokilla 7BCEF, 8BCEF ja 9BCEF
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)
  +35824745161
  Opinto-ohjaaja luokilla 7ADG, 8ADG ja 9AD
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Alakoulun oppilaat saavat oppilaanohjausta yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.