Siirry sisältöön

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Asiantuntijatukea hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asioissa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisohjelmaan kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä liikunta- ja hyvinvointikoordinaattorin antama asiantuntijatuki hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen sekä ehkäisevän päihdetyön kysymyksissä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä tarkoitetaan väestöön, yhteisöihin ja elinympäristöön kohdistuvaa toimintaa, jonka tavoitteena on terveyden, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä terveyden taustatekijöihin vaikuttaminen, sairauksien, tapaturmien ja muiden terveysongelmien ehkäiseminen ja mielenterveyden vahvistaminen sekä väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen sekä suunnitelmallista voimavarojen kohdentamista terveyttä edistävällä tavalla.

Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä ehkäisevällä päihdetyöllä tarkoitetaan toimintaa, jolla vähennetään alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja huumeiden käyttöä sekä ongelmallista rahapelaamista ja niistä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja.

Sisältää myös rakenteellinen sosiaalityön.

Asiointikanavat

  • Liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori
    +35824745329
    Maksullisuustiedot: (pvm/mpm) Normaalit palveluajat