Siirry sisältöön

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito tarjoaa lapselle vaihtelevan ja monipuolisen kodinomaisen ympäristön, jossa hänellä on mahdollisuus toimia pienessä ryhmässä.

Perhepäivähoitajat ja ryhmäperhepäivähoito

Lapsen hoitajana toimii pääsääntöisesti vain yksi aikuinen, josta poikkeuksen muodostaa ryhmäperhepäivähoito. Tässä hoitomuodossa hoitajia on yhtä aikaa 2-3. Paimiossa toimii yksi yksityinen ryhmäperhepäivähoitoyksikkö.

 • Paimiossa on noin 20 omassa kodissaan lapsia hoitavaa perhepäivähoitajaa. Kaikkiaan lapsia perhepäivähoidossa on vajaa 100. Toimintaympäristöt vaihtelevat keskustan kerrostaloalueista haja-asutusalueiden maaseutumaiseen ympäristöön.

 • Pienen hoitoryhmän ansiosta perhepäivähoidossa on hyvät mahdollisuudet oppia tuntemaan lapset hyvin. Perhepäivähoidossa tärkein yhteistyö tapahtuu lapsen ja hoitajan välillä. Lapsen tunteminen luo turvallisuutta ja antaa tilaa lapsen kehittyä ja kasvaa omaksi persoonaksi. Perusturvallisuuden tukemisessa on tärkeää myös lapsen vanhempien ja perhepäivähoitajan välinen yhteistyö, joka tapahtuu säännöllisesti lasta hoitoon tuotaessa ja hoidosta haettaessa.

   

  Perushoidon, ohjatun toiminnan ja vapaan leikin osuudet päiväohjelmassa vaihtelevat sen mukaan, minkä ikäisiä lapsia ryhmässä on. Pienessä, eri ikäisistä lapsista koostuvassa ryhmässä painottuvat yksilöllisyys ja päiväjärjestyksen joustavuus.

 • Jokaisesta perhepäivähoitoon tulevasta lapsesta tehdään varhaiskasvatussopimus, jossa sovitaan päivittäisestä hoitoajasta sekä erilaisista käytännöistä hoitopäivän aikana.

   

  Varhaiskasvatuspäätöksen mukana lähetetään tutustumiskeskustelukaavake, jonka vanhemmat täyttävät. Tutustumiskeskustelu käydään oman hoitajan kanssa ennen lapsen hoidon alkua. Jokaisesta lapsesta laaditaan myös yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma, joka tarkistetaan vuosittain lapsen kasvaessa ja kehittyessä.

   

 • Perhepäivähoidon varahoitoyksikkö on Hanhijoen päiväkodin yhteydessä toimiva Käenpesä.