Siirry sisältöön

Savvy digital citizen

logo_savvy_digital_citizen

Esittely/ Introduction

Projektin aihepiiri vastaa digitaalisen maailman ja laitteiden ympäröimien teini-ikäisten vaatimuksiin. Nuoret viettävät paljon aikaa digitaalisissa ympäristöissä. Tämä vaatii heiltä taitoja, koska digitaalisuus tuo mukanaan sekä haasteita että mahdollisuuksia. Projektin aikana hankitut taidot, kuten ongelmanratkaisutaidot, kommunikaatio- ja yhteistyötaidot, monipuoliset työskentelytaidot, sopeutumiskyky sekä kielitaidot ovat varmasti avainasemassa myös tulevaisuuden työelämässä. Kerätty tieto ja uudet kokemukset antavat heille mahdollisuuden käyttää sosiaalista mediaa järkevästi ja luottavaisin mielin. Hankkeeseen osallistuneet opiskelijat voivat välittää oppimiaan asioita muille nuorille ja sitä kautta antaa heille eväitä tulevaisuuden suunnitteluun. 

Hankekumppanimme ovat Portugalista, Puolasta, Bulgariasta, Kreikasta ja Kyprokselta.

The project’s origin responds to the demands of teenagers surrounded by the digital world and devices. They are immersed in the digital world within the reach of their thumb and require the skills to manage the obstacles they encounter or take advantage of its potential. The skills they will acquire during the project such as problem-solving, communication and collaboration also multitasking and adaptibility and finally, foreign language will certainly be of key importance in their future careers.The knowledge they will collect and the new experience will let them manage the social media world with reason and confidence and possibly allow them to carry help for other pupils and affect the choice of their future professions. 

Tavoitteet/Objectives 

Hankkeen tavoitteena on antaa opiskelijoille työkapuja käsitellä sosiaalisen median kysymyksiä, kuten terveyttä, turvallisuutta ja yksityisyyttä, vihapuhetta, medialukutaitoa, digitaalista jalanjälkeä ja mediamarkkinointia. Laadimme hankkeen aikana digitaalisen oppaan, johon olemme koonneet kansainväisen yhteistyömme hedelmiä digitaalisten taitojen kehittämisestä. 

The overall aim of the project is to equip students with the strategies of dealing with social media issues such as health, safety & privacy, hate, media literacy, digital footprint and media marketing. We focus on developing digital skills and improving health issues when creating the Digital Guide. The power of international relations and cooperation increases the findings of the work. 

Liikkuvudet/Mobilities

 

Vaikutukset/ Impacts