Siirry sisältöön

Harrastusresepti-toimintamallin tarkoituksena on löytää vailla mielekästä harrastusta olevat lapset ja nuoret. Paimiossa harrastusreseptin voi kirjoittaa psykiatrinen sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, koulukuraattori ja nuorisotyöntekijä. Työntekijä kirjoittaa harrastusreseptin, mikäli hän uskoo, että mielekkään harrastuksen löytämisestä olisi oppilaalle hyötyä. Reseptin kirjoittaminen pohjautuu oppilaan vapaaehtoisuuteen ja siihen tarvitaan huoltajan suostumus.

Suostumuksen saatuaan työntekijä lähettää harrastusresepti-lomakkeen Paimion harrastamisen mallin hankekoordinaattorille. Tämän jälkeen hankekoordinaattori sopii tapaamisen lapsen/nuoren ja huoltajan kanssa. Tapaamisessa keskustellaan mitä oppilas haluaisi tehdä vapaa-ajallaan ja onko hänellä harrastusta tai haluaisiko hän sellaisen. Oppilaalle lähdetään etsimään harrastusta yhdessä käytyjen keskustelujen pohjalta. On myös mahdollista, että koordinaattori menee yhdessä oppilaan kanssa kokeilemaan harrastuksia. Harrastusta etsitään ensin PaHaMan harrastusvaihtoehdoista, mutta jos tarjonnasta ei löydy mieluista harrastusta, voidaan sitä etsiä myös muualta.