Siirry sisältöön

PaHaMa - Paimion Harrastamisen Malli

Tervetuloa tutustumaan PaHaMaan! Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Toiminta pohjautuu Harrastamisen Suomen malliin. Paimion kaupunki on hakenut Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen aluehallintoviraston avustusta. Toiminta järjestetään kouluissa tai niiden läheisyydessä perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 sekä lisäopetuksen oppilaille.

Valokuvauskerho

Lue lisää Harrastamisen Suomen mallista

 • Harrastamisen Suomen mallin keskeiset periaatteet Paimiossa:

  • Syrjäytymisen ehkäisy
  • Eriarvoisuuden vähentäminen
  •  Hyvinvoinnin lisääminen
  •  Empatiataidot
  •  Luovuus ja kriittinen ajattelu
  •  Liikunnan tukeminen
  • Yksinolon vähentäminen, kaverisuhteiden tukeminen
  • Perheiden tukeminen
  • Taitojen kasvattaminen, onnistumisen kokemukset sekä lasten ja nuorten identiteetin vahvistaminen

  Suomen mallin mukaista harrastustoimintaa ohjaavat kriteerit Paimiossa:

  • Laadukasta: ohjaajien tulee olla koulutettuja tai alan ammattilaisia
  •  Maksutonta
  • Yhdenvertaista
  • Saavutettavaa ja esteetöntä: toiminta järjestetään harrastajan omassa koulussa tai koulun lähipiirissä
  • Vahvaan osallistamiseen perustuvaa, lasten ja nuorten kuuleminen keskeistä
  • Turvallista ja viihtyisää: huomioidaan ryhmän sisäisen turvallisuuden tunteen tukeminen ja turvalliset ohjaajat
   harrastamisen iloa, hyvää yhteishenkeä ja kaverisuhteiden syntymistä tukevaa