Siirry sisältöön

Voimaa Vanhuuteen- ohjelma

Varsinais-Suomen hyvinvointialue ja sen 26 kuntaa panostavat tulevina vuosina iäkkäiden toimintakykyisiin vuosiin. Kotona vielä itsenäisesti pärjääville, toimintakyvyltään heikentyneille iäkkäille tarjotaan maksutonta liikuntaneuvontaa ja voima- ja tasapainoryhmiä.

Paimion kaupunki on mukana Ikäinstituutin koordinoimassa Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa 2023-2025. Tavoitteena on lisätä ja kehittää voima- ja tasapainosisältöistä ryhmäliikuntaa, liikuntaneuvontaa, ulkoilua ja vertaisohjattua toimintaa. Kohderyhmänä ovat etenkin kotona itsenäisesti asuvat ja toimintakyvyltään heikentyneet ikäihmiset (75+)

Ohjelmassa ovat mukana lähes kaikki Varsinais-Suomen kunnat, joten tavoitteena on myös lisätä kuntien keskinäistä yhteistyötä ikääntyneiden liikunnassa sekä rakentaa sujuva polku Varsinais-Suomen hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen palveluiden välille.

Kolmen vuoden aikana Paimiossa kehitetään ikäihmisten
• voima- ja tasapainoharjoittelua
• vertaisohjattuja liikuntaryhmiä
• liikuntaneuvontaa
• ulkoiluystävätoimintaa
• ulkoiluryhmiä
• etäjumppaa
• palvelupolkua hyvinvointialueen, kunnan ja järjestöjen toimintaan

 

 

Voimaa vanhuuteen -logo

Varsinais-Suomen alueellista Voimaa vanhuuteen -toimintamallia on rakentamassa Ikäinstituutti yhteistyössä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ja sen 26 kunnan sekä Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkoston kanssa.

Voimaa, tasapainoa ja ulkoilumahdollisuuksia

Jalkojen lihasvoima ja tasapaino ovat tärkeitä liikkumiskyvyn kannalta. Voimaa tarvitaan esimerkiksi tuolista seisomaan noustessa ja portaissa kävellessä. Tasapainoa tarvitaan asennon säilyttämiseksi niin paikallaan seistessä kuin liikkuessakin. Voima ja tasapaino heikkenevät iän myötä, mutta sopivalla harjoittelulla näitä ominaisuuksia voidaan ylläpitää sekä kehittää. Voima- ja tasapainoharjoittelu on keskeinen keino kaatumisten ehkäisyssä. Ulkoilu virkistää ja rentouttaa mieltä sekä parantaa liikkumisvarmuutta. Ulkoilu vaikuttaa myönteisesti uneen ja ruokahaluun. Voima- ja tasapainoharjoittelun voi myös yhdistää ulkoiluun.

 • Kävelevä pari

  • Nouse ylös aina kun vaihdat televisiokanavaa
  • Tee 10 kyykkyä uutisten jälkeen
  • Seiso yhdellä jalalla samalla kun kahvi tippuu
  • Käy ulkona päivittäin
  • Kauppareissulla pysäköi auto mahdollisimman kauas kaupasta
  • Pyydä tuttavaasi kävelylle
  • Yhdistä lenkkiin portaalle askellusta tai penkiltä ylösnousuja.
  • Kävele metsäpolkua ja haasta tasapainoa

 • Ideoita liikkumiseen yli 65-vuotiaille, ammattilaisille ja ohjaajille Voitas.fi

  Sivusto on ilmainen. Sivustolta löydät satoja erilaisia liikkeitä, erilaisia valmiita ohjelmia sekä liikuntavideoita.
  Ideoita on suunnattu eri vaikeusasteille.

  Vinkkejä voimaharjoittelua tukevaan syömiseen

  https://www.youtube.com/watch?v=JUdRhheeA6w

   

   

Varsinais-Suomeen alueellinen Voimaa vanhuuteen -toimintamalli

Yli 75-vuotiaiden osuus Varsinais-Suomen väestöstä on suurempi kuin Suomessa keskimäärin. Alueellisen hyvinvointikertomuksen mukaan lähes 30 prosenttia tästä ikäryhmästä kokee suuria vaikeuksia puolen kilometrin kävelyssä. Koronapandemia on lisännyt myös sosiaalista eristäytymistä ja haastanut mielenhyvinvointia.

”Riittävällä päivittäisellä liikkumisella ylläpidämme toimintakykyä, lisäämme osallistumismahdollisuuksia, tuemme ikäihmisten itsenäistä kotona asumista sekä pienennämme riskiä joutua sote-palveluiden piiriin”, toteavat asiantuntijat Merja Männikkö ja Sari Sirkelä Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta.

Voimaa vanhuuteen -toimintamallissa tehdään saumatonta yhteistyötä hyvinvointialueen, kuntien ja paikallisten järjestöjen kesken. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat avainasemassa kohderyhmän tavoittamisessa, liikunnan puheeksi ottamisessa sekä heidän ohjaamisessa liikuntaneuvontaan tai toimintakyvyn mukaiseen voima- ja tasapainoryhmään (Voitas-ryhmät).

”Tavoitteena on saada kuntiin iäkkäille suunnattua maksutonta matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa. Kuntiin koulutetaan vertaisohjaajia ryhmien vetäjiksi yhdessä Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkoston kanssa”, kertoo suunnitelmista kehittämispäällikkö Anu Oittinen Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:stä.

 • Vahvat jalat ja hyvä tasapaino pitävät ihmisen pystyssä. Säännöllisellä voima-, tasapaino- ja toiminnallisuusharjoittelulla voidaan ehkäistä joka toinen kaatumismurtuma. Varsinais-Suomessa tämä voisi tarkoittaa 11 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä, kun iäkkäiden lonkkamurtumien ensimmäisen vuoden hoitokulut puolittuisivat.

  Tavoitteellisen kuntoilun lisäksi on tärkeää lisätä liikkumista arjessa. Liikuntaraportti 2022 mukaan kotona asuvat yli 70-vuotiaat iäkkäät viettävät hereillä ollessaan keskimäärin 11 tuntia istuen tai makoillen. Riittävä päivittäinen liikkuminen tukee monien pitkäaikaissairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Puhumattakaan liikunnan tuomista mielen hyvinvointivaikutuksista ja laadukkaista eläkevuosista.

  ”Alueellista Voimaa vanhuuteen -työtä on tehty aiemmin Etelä-Karjalassa mm. Pysytään pystyssä -ryhmien osalta. Nyt on jo huomattu, että lonkkamurtumien määrän nousu on taittunut selvästi. On hienoa päästä jatkamaan tätä vaikuttavaa työtä Varsinais-Suomessa”, toteaa liikunnan johtaja Pirjo Kalmari Ikäinstituutista.

  Ikäinstituutin koordinoima Voimaa vanhuuteen -toiminta edistää vielä kotona itsenäisesti pärjäävien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) liikkumiskykyä, osallisuutta ja itsenäistä selviytymistä terveysliikunnan avulla. Toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö järjestöavustuksilla sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.