Siirry sisältöön

Soveltava ja ikääntyneiden liikunta

Ikäihmisiä pelaamassa pienpelikentällä.

Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikeaa osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan.

Soveltavan liikunnan tavoitteena on kunnon ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, pysyvän liikuntaharrastuksen löytäminen sekä sosiaalisuus, ilo ja virkistys.

Paimiolaisia ikääntyneitä kannustetaan monin tavoin liikkumaan sekä ohjatuissa liikuntaryhmissä tai omatoimisesti.

Uusi Paimion Ikääntyneiden ja soveltavan liikunnan -opas

 on ilmestynyt

Oppaaseen on koottu ikääntyneille sekä toimintaesteisille suunnattuja eri tahojen järjestämiä liikuntaryhmiä sekä vinkkejä omatoimiseen liikunnan harrastamiseen.

 

Ikääntyneiden ja soveltavan liikunnan -opas 2022