Siirry sisältöön

Toimikunnat ja työryhmät

Lautakuntien lisäksi kaupungilla on erilaisia kaupunginhallituksen tai kaupunginjohtajan asettamia toimikuntia ja työryhmiä, jotka kokoontuvat tarvittaessa. Alla on tarkemmin kerrottu Paimiossa vaikuttavista toimikunnista ja työryhmistä. Näiden toimikausi on 1.6.2023-31.5.2025.

Toimikunnat

 • Elinkeinotoimikunta kehittää Paimion elinkeinotoimintaa. Paimion Yrittäjät ry nimesi myös edustajansa toimikuntaan.

  Kaupunginhallitus asetti toimikaudeksi1.6.2023 – 31.5.2025 elinkeinotoimikunnan, jonka jäsenet ovat:

  Puheenjohtaja Jari Jussinmäki
  Jäsen Timo Ilola
  Jäsen Nina Kallio
  Jäsen Mikko Lindberg
  Jäsen Piia Koriseva
  Jäsen Seppo Laitinen
  Jäsen Mira Lattu
  Jäsen Lauri Simola
  Jäsen Sami Lehto
  Jäsen Juha Saarinen
  Jäsen Jani Penttilä, myös sihteeri

  Kaupunginhallitus pyytää Paimion Yrittäjät ry:tä nimeämään kaksi edustajaa toimikuntaan ja nämä tiedot päivitetään syksyllä 2023.

 • Kunniamerkkiesityksiä valmisteleva toimikunta antaa ehdotukset tasavallan presidentin myöntämistä kunniamerkeistä.

  Kaupunginhallitus asetti toimikaudeksi 1.6.2023-31.5.2025 kunniamerkkiesityksiä valmistelevan toimikunnan, jonka jäsenet ovat:

  Puheenjohtaja Markus Kaarlela
  Jäsen Kimmo Jalonen
  Jäsen Tomi Nieminen
  Jäsen Matti Pajala
  Jäsen Eira Alander
  Jäsen Jaana Hölsö
  Jäsen Eila Hulkkonen, myös sihteeri

 • Maapoliittinen toimikunta muun muassa valmistelee ja tekee esityksiä kaupunginhallitukselle ja valtuustolle maanhankinnoista. Perinteisesti tämän toimikunnan puheenjohtajana on toiminut kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

  Kaupunginhallitus asetti toimikaudeksi 1.6.2023-31.5.2025 maapoliittisen toimikunnan, jonka jäsenet ovat:

  Puheenjohtaja Markus Kaarlela
  Jäsen Mikko Lindberg
  Jäsen Timo Virta
  Jäsen Jonna Henninen
  Jäsen Marika Mulari
  Jäsen Eeva Heurlin
  Jäsen Matti Mäkelä
  Jäsen Jari Jussinmäki
  Jäsen Juha Saarinen
  Jäsen Jouni Kiimamaa, myös sihteeri

 • Vanhusneuvosto on Kuntalain 27§n mukainen vaikuttamistoimielin, jolla varmistetaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

  Vanhusneuvosto vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä
  toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

  Vanhusneuvoston jäseniin kuuluu edustajat eläkeläisjärjestöistä, sotainvalidi- ja sotaveteraanijärjestöjen edustajat, Paimion seurakunnan ja kaupungin virkamiesten edustajia. Kaupunginhallitus valitsee jäsenet omaksi toimikaudekseen eli kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
  Paimion vanhusneuvoston toimintasäännön §:ssä 2 kokoonpano, todetaan, että vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka ovat vanhusjärjestöjen edustajia.

  Kaupunginhallitus asetti 14.6.2023 toimikaudeksi 1.6.2023 – 31.5.2025 vanhusneuvoston.
  Sen jäseniksi nimettiin:

  Kalasniemi Tiina jäsen, myös sihteeri
  Koskinen Matleena jäsen

  Lisäksi seuraavia tahoja pyydettiin nimeämään edustaja ja hänelle varaedustaja vanhusneuvostoon.

  Paimion eläkkeensaajat EKL:
  jäsen         Jouko Olander
  varajäsen  Mervi Kuusela

  Eläkeliiton Paimion yhdistys ry:
  jäsen         Leena Järvi
  varajäsen  Rauno Aaltonen

  Paimion Sotaveteraanit ry:
  jäsen         Irmeli Leppäkoski
  varajäsen  Kyösti Vuontela

  SPR Paimion osasto:
  jäsen         Jaana Paasonen
  varajäsen  Kaarina Ruusuvirta-Okur

  Paimion seurakunta:
  jäsen         Marika Hietanen
  varajäsen  Kalle Elonheimo

  Aikuisten Olohuone ry:
  jäsen         Merja Laine
  varajäsen  Irmelin Isokoski

 • Vammaisneuvosto on Kuntalain 28§n mukainen vaikuttamistoimielin, jossa vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla riittävä edustus.

  Vammaisneuvosto vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

  Kaupunginhallitus asetti 14.6.2023 toimikaudeksi 1.6.2023 – 31.5.2025 vammaisneuvoston.
  Vammaisneuvoston jäseniä ovat:

  Puheenjohtaja Marja Mäenpää
  varajäsen Terhi Reponen

  Jäsen Mervi Kuusela
  Varajäsen Sari Rannikko

  Jäsen Joonas Taipaleenmäki
  Varajäsen Annica Tuominen

  Jäsen Tiina Kuosmanen
  Varajäsen Sari Mäkiö

  Jäsen hyvinvointikoordinaattori Matleena Koskinen, myös sihteeri
  Varajäsen hyvinvointiohjaaja Tiina Kalasniemi.

  Lisäksi seuraavia tahoja pyydettiin nimeämään edustaja ja hänelle varaedustaja vammaisneuvostoon.

  Paimion seurakunta:
  jäsen        Marika Hietanen
  varajäsen Pertti Arola

  Paimion Sydänyhdistys ry:
  jäsen        Eira Alander
  varajäsen Mikko Kevätlahti

  Turun seudun invalidit ry:
  jäsen       Vesa Laaksonen
  Ei ole nimetty varajäsentä.

  Varsinais-Suomen näkövammaiset ry:
  jäsen        Antti Salonen
  varajäsen Raisa Salonen

  Turun seudun kehitysvammaisten tuki ry:
  jäsen        Hilppa Leppänen
  varajäsen Jan Helle

 • Ystävyyskuntatoiminnan tarkoituksena on edistää kuntien välistä yhteistyötä mm. kulttuurivaihtoa, kuntalaisryhmien yhteydenpitoa ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Tapaamiset, nuorten leirikoulut ja muu nuorisotoiminta ovat keskeisellä sijalla ystävyyskuntatoimintaa edelleen kehitettäessä.

  Paimion kaupungilla on viisi ystävyyskuntaa: Ljungby Ruotsissa, Ås Norjassa, Pärnu Virossa ja Odenthal Saksassa. Lisäksi Sovetskin eli entisen Johanneksen kunnan kanssa on yhteistyösopimus. Aktiivisinta ystävyyskuntatoiminta on viime vuosina ollut Odenthalin ja Pärnun kanssa.

  Kaupunginhallitus asetti toimikaudeksi 1.6.2023 – 31.5.2025 ystävyystoimikunnan, jonka jäsenet ovat:

  Puheenjohtaja Toini Aro
  Varapuheenjohtaja Sari Rannikko
  Jäsen Terhi Reponen
  Jäsen Saara Kerola
  Jäsen Aleksi Ruohonen
  Jäsen Sami Lehto
  Jäsen René Honkanen
  Jäsen Sari Hollmén, myös sihteeri
  Jäsen Inger Löfgren (Pohjola Norden)

 • Paimion kaupunki viettää 700-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2025.
  Paimio 700 -juhlavuositoimikunnan tehtäviin kuuluu historiateoksen valmisteluprosessin ohella suunnitella juhlavuoden painopisteitä ja ohjata sen valmistelua sekä seurata sen toteutumisen etenemistä ja taloutta.

  Juhlavuoden valmistelut aloitettiin nimeämällä kaupunginhallituksessa 13.10.2021 §61 valmistelijat Paimio 700 vuotta juhlatoimikuntaan.

  kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mikko Lindberg
  kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markus Kaarlela
  kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki
  viestintäsuunnittelija Jouni Lehtiranta

  Paimion Seurakunta:
  Miika Rosendahl jäsen
  Joni Palokankare varajäsen

  Paimion Yrittäjät ry:
  Marica Laaksonen jäsen
  Joonas Särvä 1. varajäsen
  Kari Rinne 2. varajäsen

  Paimion Järjestöparlamentti:
  Irmelin Isokoski jäsen
  Soini Santala jäsen

  Paimion Seuraparlamentti:
  Jari Tranberg jäsen
  Katja Tiittanen jäsen
  Hannu Nurmi yhteinen varajäsen

  Nuorisovaltuusto:
  Minttu Lindeqvist jäsen
  Nooa-Rasmus Salo varajäsen

  Paimio-Seura
  Sauli Immaisi

  Paimion Teatteri
  Mira Lattu

  Lisäksi Paimion kaupungin työntekijöistä
  Olli-Pekka Lehtonen
  Jukka Oksa
  Sanni Tuuppa

Työryhmät

 • Toimielimen tehtävänä on:

  • huolehtia kunnan päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta
  • huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan yksityisille henkilöille ja koko väestölle
  • lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa kunnan tehtävissä
  • esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia kunnan hallinnossa, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa
  • huolehtia siitä, että 1-4 kohdissa tarkoitetut kunnan toimet sovitetaan yhteen poliisin, alkoholilain (1143/1994) noudattamisen valvonnasta vastaavien viranomaisten, elinkeinoelämän ja erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien toimien kanssa.

  Kunnan ehkäisevään päihdetyöhön sovelletaan lisäksi, mitä terveydenhuoltolain (1326/2010) 11 ja 12 §:ssä säädetään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä sitä koskevasta suunnittelusta ja raportoinnista.

  Lain 6 §:n mukaan kunnan tulee ehkäisevän päihdetyön yhteydessä edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia päihteiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi viranomaisyhteistyöllä, viranomaisille annettavilla lausunnoilla sekä kunnan omilla toimilla.

  Sosiaali- ja terveyslautakunta lakkautettiin 30.4.2023 ja nykyään vastaava toimielin on hyvinvointilautakunta. Koska ennalta ehkäisevään päihdetyöhön liittyviä tehtäviä on runsaasti, on koettu aiheelliseksi perustaa ennaltaehkäisevän päihdetyön työryhmä, johon nimetään jäseniä Paimion kaupungin, Sauvon kunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen työntekijöistä. Ehkäisevän päihdetyön -työryhmä on yhteinen Paimion kaupungin ja Sauvon kunnan kanssa.

  Ehkäisevän päihdetyön työryhmän nimesi Paimion kaupunginjohtaja Jari Jussimäki viranhaltijapäätöksellä 01.12.2021 § 13/2021 ja kokoonpanoa päivitettiin kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksellä 13.9.2023 § 14/2023. Päätös on voimassa 15.9.2023 alkaen.

  Työryhmän kokoonpano

  Paimion kaupungin edustajat:
  Kristina Mäntymaa, etsivä nuorisotyöntekijä
  Jenni Leponiemi, pajaohjaaja
  Matleena Koskinen, liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori
  Minna Pouhakka, nuoriso-ohjaaja

  Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta (Varhalta) työryhmään kuuluu:
  Jenni Kankainen, vastaava koulukuraattori
  Jonna Henninen, perheohjaaja

  Sauvon kunnan edustajat:
  Sami Korvenrinne, nuoriso-ohjaaja
  Hannele Airola, diakoni
  Marja-Leena Lehdonvirta, terveydenhoitaja
  Riina Rautiainen, hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori

 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä on nimetty kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksellä 3.3.2020 ja ryhmää on sen jälkeen täydennetty 17.3.2021 ja 17.3.2022.

  Ohjausryhmän puheenjohtaja vaihtui 17.3.2022 sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhösestä vapaa-aikatoimen päällikkö Mia Konradsdaliin.

  Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmän kokoonpano:
  Vapaa-aikatoimen päällikkö Mia Konradsdal, puheenjohtaja
  Liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori Matleena Koskinen, sihteeri
  Kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki
  Sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen
  Varhaiskasvatusjohtaja Tuulia Tamminen
  Kirjasto-ja kulttuurijohtaja Laura Lankinen
  Tekninen johtaja Juha Saarinen
  Hallintojohtaja Jaana Hölsö
  Työvoimapalveluiden päällikkö Johannes Joutsenlahti
  Elinkeinojohtaja Jani Penttilä
  Palvelupäällikkö Ulla Komulainen

  Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta työryhmässä edustavat:

  Avoterveydenhuollon ylihoitaja Sini Heino
  Palvelualuepäällikkö Noora Lahti
  Johtava kuraattori Marianne Ylinen

  Vaikuttamistoimielinten edustajat:

  Vanhusneuvosto Leena Järvi
  Vammaisneuvosto Marja Mäenpää
  Nuorisovaltuuston edustaja Pinja Tranberg ja varaedustaja Janika Jalonen.

   

 • Työryhmän työ on perustunut pitkälti Paimion ympäristöohjelman 2019-2022 sisältämien tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamiseen. Ympäristöohjelmaan on sisällytetty runsaasti myös ilmastotavoitteita, joten erilliselle ilmasto-ohjelmalle ei toistaiseksi ole ollut tarvetta.

  Kaupunginhallitus asetti 14.6.2023 toimikaudeksi 1.6.2023-31.5.2025 kestävän kehityksen työryhmän. Lautakunnat ovat kaupunginhallituksen pyynnöstä nimenneet edustajansa kestävän kehityksen työryhmään. Näiden lisäksi kaupunginhallitus valitsi omat edustajansa siihen.

  Kestävän kehityksen työryhmän kokoonpano:

  Jyrki Lumiainen
  Juha Saarinen
  Jaana Hölsö

  Kaupunginhallitus nimesi edustajikseen kestävän kehityksen työryhmään seuraavat henkilöt:
  Kimmo Jalonen
  Sari Mäkiö
  Tomi Nieminen
  Terhi Reponen
  Timo Virta

  Kaupunginhallitus nimesi työryhmän puheenjohtajaksi Tomi Niemisen ja varapuheenjohtajaksi Terhi Reposen sekä työryhmän sihteeriksi ja esittelijäksi ympäristönsuojelusihteeri Sinikka Koponen-Laihon.

  Kaupunginhallitus nimesi 11.10.2023 kestävän kehityksen työryhmään seuraavat edustajat:

  Hyvinvointilautakunta:
  edustaja Katja Tiittanen ja varaedustaja Pasi Ristilä.

  Koulutuslautakunta:
  edustaja Aleksi Hermonen ja varaedustaja Markus Hemmilä.

  Ympäristölautakunta:
  edustaja Olli Koivukangas ja varaedustaja Eira Alander.

  Tekninen lautakunta:
  edustaja Marika Mulari ja varaedustaja Rauno Berg.

  Paimion yrittäjät:
  edustaja Mikko Kuusilehto ja varaedustaja Heli Tommila.

  Nuorisovaltuusto:
  edustaja Inkeri Tuominen ja varaedustaja Leea Könnölä. 

   

   

 • Paimion ja Sauvon yhteinen lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä on nimetty kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksellä 3.3.2020 ja ryhmää on sen jälkeen täydennetty 20.5.2020. Aiemmin ryhmän nimi oli Paimion ja Sauvon LAPE- ryhmä.

  Paimion ja Sauvon yhteisen lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä kokoonpano:

  sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen, puheenjohtaja
  apulaisrehtori Jaana Perko, Vistan koulu, sihteeri
  opetuspäällikkö Hilkka Koret, varapuheenjohtaja
  (varajäsen KVEO Irma Raittila)
  vapaa-aikatoimen päällikkö Mia Konradsdal
  (varajäsen nuorisotyöntekijä Minna Pouhakka)
  erityisluokanopettaja Annika Pekkola, Hanhijoen koulu
  (varajäsen ELO Anu Virala)
  johtava koulukuraattori Marianne Ylinen
  (varajäsen koulukuraattori Mika Peltonen)
  koulupsykologi Suvi Kaila
  (varajäsen koulupsykologi Anni Halme)
  sosiaalityöntekijä Maria Kivivuori
  (varajäsen sosiaalityöntekijä Minna Alin)
  johtava sosiaalityöntekijä Noora Lahti
  (varajäsen sosiaalityöntekijä Minna Alin)
  sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen
  (myös Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän edustaja)

  Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä on nimennyt edustajakseen (Eeva-Sirkku Pöyhösen lisäksi):
  terveydenhoitaja Hanna Marttila
  (varajäsen osastonhoitaja Nina Tainio)
  koulu- ja opiskeluterveydenhoitaja Tiina Louhi
  (varajäsen osastonhoitaja Nina Tainio)

  Paimion seurakunnan nimeämä edustaja on:
  nuorisotyöntekijä Rita Smolander
  (varajäsen perhetyönohjaaja Sirkku Nyman)

  Mannerheimin lastensuojeluliiton Paimion paikallisyhdistyksen nimeämä edustaja on:
  Salla Järvinen (varajäsen Janni Haapaniemi)

  Sauvon kunnan nimeämät edustajat ovat:
  sivistysjohtaja Elli Sainio
  (varajäsen Sauvon koulukeskuksen rehtori)
  varhaiskasvatuksen päällikkö Hanna-Leena Heinonen
  (varajäsen päiväkodinjohtaja Arja Niemi)
  sosiaaliohjaaja Nancy Sirkiä
  (varajäsen sosiaalityöntekijä Ville Lahtivuori)

  Paimion nuorisovaltuusto on nimennyt edustajakseen
  vuodelle 2023:
  Pinja Tranberg (varajäsen Leea Könnölä)
  Sauvon nuorisovaltuusto on nimennyt edustajakseen
  vuodelle 2020:
  Juuso Kuopilan (varajäsen Silja Lehtinen)

 • Paimion kaupungin markkinointi- ja brändisuunnitelmaa ideoi ja toteuttaa markkinointityöryhmä. Työryhmän tehtävät ovat monenlaisia, mm. päättää ja toteuttaa kaupungin osallistumisesta messuille, kaupungin visuaalisen ilmeen valmistelu ja toteuttaa kaupunginjohtajan antamat tehtävät. Paimion kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki päivitti markkinointityöryhmän kokoonpanoa  viranhaltijapäätöksellä 14.9.2023 §16/2023. Päätös on voimassa 15.9.2023 alkaen.

  Markkinointityöryhmän kokoonpano:

  Elinkeinojohtaja Jani Penttilä
  Paikkatietopäällikkö Virpi Lindvall
  Viestintäsuunnittelija Jouni Lehtiranta
  Puistopuutarhuri Jukka Oksa
  Kirjasto- ja kulttuurijohtaja Laura Lankinen
  Vapaa-aikatoimen päällikkö Mia Konradsdal
  Kulttuurituottaja Sanni Tuuppa

  Työryhmän puheenjohtajana toimii elinkeinojohtaja Jani Penttilä.

 • Nuorisolain 9 § mukaan paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten kunnassa on oltava ohjaus- ja palveluverkosto tai muu vastaava yhteistyöryhmä, jonka kohderyhmänä ovat kaikki kunnassa asuvat nuoret. Verkoston tai muun yhteistyöryhmän tulee toimia vuorovaikutuksessa nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. Kahdella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen verkosto. Verkosto ei käsittele yksittäistä nuorta koskevia asioita.

  Verkoston tai muun vastaavan yhteistyöryhmän tehtävänä on:

  1.  koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi;
  2. edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista, yhteisiä menettelytapoja nuoren palveluihin ohjaamisessa sekä tiedonvaihdon sujuvuutta;
  3. edistää yhteistyötä nuorisotoiminnan toteutumiseksi.

  Aluehallintoviraston avustusohjeistuksen mukaan nuorten pajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön ohjausryhmän kokoonpanossa tulee olla asiantuntijoita, jotka ohjaavat nuoria työpajatoimintaan ja/tai jotka ovat työpajapalveluiden toteuttamisen kannalta keskeisiä
  kumppaneita. Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata, ennakoida ja arvioida nuorten työpajapalveluiden sisältöihin vaikuttavia tekijöitä sekä sovittaa yhteen strategisia toimintoja, suunnata toiminnan sisältöjä ja analysoida työpajatoiminnan kokonaisuutta paikallisesti. Ohjausryhmän on kokoonnuttava säännöllisesti.

  Kaupunginhallitus on nimennyt vuonna 2016 ”Paikallisen viranomaisten monialaisen ohjaus- ja yhteistyöverkoston”, jonka nimi on muutettu vuonna 2021 ”Paimion ja Sauvon nuorisolain mukaiseksi ohjaus- ja palveluverkostoksi”. Ko. työryhmä toimii myös paja- ja etsivätyön ohjausryhmänä.

   

  Työryhmän kokoonpano
  Paimion ja Sauvon nuorisolain mukaiseen ohjaus- ja palveluverkostoon kuuluvat:
  – sivistysjohtaja Elli Sainio (Sauvo), puheenjohtaja
  – sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen (Paimio), puheenjohtaja
  – vapaa-aikatoimen päällikkö Mia Konradsdal (Paimio), sihteeri
  – nuoriso-ohjaaja Sami Korvenrinne (Sauvo)
  – vastaava koulukuraattori Krista Sillanpää (Varha)
  – sosiaaliohjaaja Sini Martemo (Varha)
  – apulaisrehtori Jaana Perko (Paimio)
  – terveydenhoitaja Jenni Kalasniemi (Varha), varalla terveydenhoitaja Monika Vanhatalo (Varha)
  – työvoimasuunnittelija Annetta Passi (Paimio)
  – nuorisovaltuuston edustaja Tuuli Rinne (Paimio), varaedustaja Janika Jalonen (Paimio)
  – nuorisovaltuuston edustaja Helmi Reponen (Sauvo)
  – diakoni Marika Hietanen (Paimio)

  Ko. työryhmän 16.2.2022 kokouksessa on esitetty kokoonpanon
  täydentämistä ja vahvistamista 1.3.2022 lähtien:
  – sosiaalityöntekijä Toini Sesay (Sauvo)
  – järjestöparlamentin edustaja Piia Koriseva (Paimio)

 • Tietohallinnon johtoryhmän tehtävänä on edistää konsernin tietohallinnollisen kokonaisarkkitehtuurin toteutumista. Ryhmässä on edustus jokaisesta kaupungin merkittävästä toimialasta/toiminnosta sekä Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymästä. Myös toimialajohtajilla on halutessaan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

  Tietohallinnon johtoryhmän kokoonpano:

  • Kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki (pj)
  • Tietohallinto: Pasi Hutanen (esittelijä)
  • Hallintopalvelut: Pirkko Tahvanainen
  • Tekninen toimiala: Virpi Lindvall, varajäsen Juha Saarinen
  • Sivistyspalvelut: Pauliina Lund (varapuheenjohtaja), varajäsen Jyrki Lumiainen
  • Koulupalvelut: Merja Korsimo, varajäsen Ari Nuorikkala
  • Varhaiskasvatus: Heidi Siltanen
 • Tietosuoja/tietoturvaryhmän tehtävänä on huolehtia tietosuojan toteutumisesta Paimion kaupunkikonsernissa. Tietosuojavastaava toimii ryhmän puheenjohtajana.

  Tietosuoja/tietoturvaryhmän kokoonpano:

  • Hallintopalvelut: Taina Wirberg, Satu Kalliomäki
  • Tekninen: Oskari Summanen, Juha Saarinen
  • Sivistys: Pauliina Lund, Jyrki Lumiainen
  • Koulupalvelut: Merja Korsimo, Heidi Siltanen
  • Tietohallinto: Pasi Hutanen (puheenjohtaja), Henri Violin
 • Kaupunginhallitus on asettanut Paimion turvallisen ja kestävän liikkumisen ryhmän toimikaudekseen. Ryhmän tehtävänä on kehittää turvallista ja kestävää liikkumista Paimiossa.

  Paimion kaupungin edustajat

  • Juha Saarinen, tekniset ja ympäristöpalvelut, puheenjohtaja
  • Noora Mäkiö, tekniset ja ympäristöpalvelut
  • Hilkka Koret, opetus ja kasvatus
  • Merja Korsimo, opetus ja kasvatus
  • Matleena Koskinen, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut
  • Eila Hulkkonen, henkilöstöhallinto & työsuojelu
  • Heidi Kervinen, vanhuspalvelut
  • Taina Pöystilä, neuvola ja kouluterveydenhuolto

  Vaikuttamistoimielimet

  • Jouko Olander, vanhusneuvosto
  • Marja Mäenpää, vammaisneuvosto
  • Venla Oinonen, nuorisovaltuuston edustaja ja Konsta Mehto nuorisovaltuuston varaedustaja
  • Soini Santala, järjestöparlamentti

  Sidosryhmät

  • Jaakko Klang, Varsinais-Suomen ELY-keskus
  • Mika Lankinen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos
  • Joni Saarimäki, Lounais-Suomen poliisilaitos
  • Elias Ruutti, Liikenneturva
  • Rauno Berg, Liikenneturvallisuuskeskus Paimio
  • Paula Väisänen, Valonia
  • Tony Töyrylä, Ramboll Finland Oy, sihteeri

  Lisää tietoa työryhmän toiminnasta ja hankkeista:
  Liikenneturva – Paimio