Siirry sisältöön

Presidentinvaali 2024

Presidentinvaali 2024 toimitetaan Paimion kaupungintalolla (osoitteessa Vistantie 18) sunnuntaina 28.1.2024 klo 9-20 ja mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2024 klo 9-20. Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä.

Vaalien logo.

Vaalin järjestämisestä vastaa keskusvaalilautakunta.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestyspaikkana on aiemman käytännön mukaisesti Paimion kaupungintalo (käyntiosoite Vistantie 18). Ennakkoäänestysaika on 17.-23.1. ja mahdollisen toisen kierroksen ennakkoäänestysaika on 31.1.-6.2. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona klo 10-19, torstaina ja perjantaina klo 10-17, lauantaina ja sunnuntaina klo 10-16. Ennakkoon äänestävän on todistettava henkilöllisyytensä. Postissa tullutta ilmoitusta äänioikeudesta ei tarvita äänestyspaikalla.

Vaalilipuketta ollaan pudottamassa vaaliuurnaan.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Paimiossa, mikäli hänet on merkitty Paimion äänioikeusrekisteriin. Kotiäänestys toimitetaan arkipäivinä 17.-23.1. klo 9-17 välisenä aikana ja mahdollisen toisen kierroksen kotiäänestys 31.1.-6.2. klo 9-17 välisenä aikana.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 16.1. ennen klo 16.00. Keskusvaalilautakunnan postiosoite on PL 50, 21531 Paimio, käyntiosoite on Vistantie 18, 21530 Paimio sekä puhelin 050-5921675. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Mikäli presidentinvaalissa toimitetaan 11.2. toinen vaali, ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen ilmoittautuneen ei tarvitse erikseen ilmoittautua toisen vaalin kotiäänestykseen. Mahdollinen vain toista vaalia koskeva ilmoittautuminen on tehtävä keskusvaalilautakunnalle viimeistään 30.1.klo 16 mennessä.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, mikäli hän on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.

Pieni ele -keräys vaalien yhteydessä

Vammais- ja terveysjärjestöjen yhteinen Pieni ele -keräys järjestetään presidentinvaalin yhteydessä. Keräystä suoritetaan sekä ennakkoäänestysaikana että varsinaisena vaalipäivänä.