Siirry sisältöön

Eduskuntavaalien toimittaminen Paimiossa

Ajankohta:
22.3.2023 klo 10:00–2.4.2023 klo 20:00

Sijainti:
Paimion kaupungintalon aula
Vistantie 18, 21531 Paimio

Eduskuntavaalien logo, jossa kerrotaan ennakkoäänestyspäivät 22. - 28.3. ja varsinainen äänestyspäivä 2.4.2023.

Eduskuntavaalit toimitetaan Paimion kaupungintalolla (osoitteessa Vistantie 18) sunnuntaina 2.4.2023 klo 9.00-20.00. Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä.

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestyspaikkana on aiemman käytännön mukaisesti Paimion kaupungintalo (käyntiosoite Vistantie 18).

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna
22.3. klo 10.00-19.00,
23.-24.3. klo 10.00-17.00,
25.-26.3. klo 10.00- 16.00 ja
27.-28.3. klo 10.00-19.00
Ennakkoon äänestävän on todistettava henkilöllisyytensä. Postissa tullutta ilmoitusta äänioikeudesta ei tarvita äänestyspaikalla.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Paimiossa, mikäli hänet on merkitty Paimion äänioikeusrekisteriin. Kotiäänestys toimitetaan arkipäivinä 22.-28.3.2023 klo 9.00-17.00 välisenä aikana.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16.00.
Keskusvaalilautakunnan postiosoite on PL 50, 21531 Paimio, käyntiosoite on Vistantie 18, 21530 Paimio sekä puhelin 050-5921675. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, mikäli hän on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.

Takaisin tapahtumiin