Siirry sisältöön

Jätevedet jätevesiviemärin vahvistetulla toiminta-alueella

Talvinen Paimionjoki virtaa auringon laskiessa.

Vahvistetulla toiminta-alueella kiinteistö on liitettävä jätevesiviemäriin. Jos taajaman ulkopuolella sijaitsevan kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai kiinteistöllä ei ole vesikäymälää, ei kiinteistöä tarvitse liittää viemäriin. Kummassakin tapauksessa jätevesien käsittelyssä ja johtamisessa on noudatettava, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään.