Siirry sisältöön

Tieverkon ylläpito

Paimiossa liikenneväylät ovat sekä kaupungin, ELY-keskuksen että yksityisten tienpitäjien hoidossa.

Paimion tiealueiden hoidosta vastaavat tahot

Paimion kaupunki

Kaupungin Tekniset ja ympäristöpalvelut tehtäväalueeseen kuuluu Paimion kaupungin vastuulla olevien liikenneväylien kunnossapidosta huolehtiminen. Paimion kaupungin vastuulla olevia liikenneväyliä hoidetaan sekä kaupungin omana työnä että urakoitsijoilla teettämällä.

Kaupungin teitä koskevat huomiot voit antaa palautekanavan kautta.

ELY-keskus ja Liikennevirasto

Valtion omistamien teiden osalta vastuu kunnossapidosta kuuluu ELY-keskukselle ja Liikennevirastolle. Tällaisia teitä ovat valtatiet, kantatiet, seututiet ja yhdystiet. Paimion taajaman osalta tällaisia teitä ovat esimerkiksi Iso-Iivarintie, Kaaritie, Kravinkuja, Paimiontie ja Sähköyhtiöntie sekä Alvar Aallontie Kaaritieltä itään.

ELY-keskuksen teitä koskevat huomiot tulee suunnata Fintrafficin Tienkäyttäjän linjalle, 24 h, p. 0200 2100 tai palauteväylälle.

Yksityistiet

Yksityistiet ovat Suomessa yksityisten kiinteistönomistajien tai tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Yksityisteitä ovat ne tiet, jotka eivät ole yleisiä teitä, katuja tai kaavateitä. Yksityistietä hoidetaan tieosakkaiden kesken sopien tai perustamalla hoitoa varten tiekunta.

Tietoa Paimion yksityisteiden osalta löydät lisää yksityistiet sivulta.

 • Kunnossapitotyöt jakautuvat talvikunnossapitoon, puhtaana pitoon ja muuhun kunnossapitoon.

  TALVIKUNNOSSAPITO
  • Lumen ja jään poisto
  • Liukkauden torjunta
  • Hiekoitushiekan poisto
  • Jalkakäytävälle ja sen viereen aurattujen lumivallien poiskuljetus
  • Katuojien ja sadevesikourujen pitäminen lumettomana ja jäättömänä

  PUHTAANAPITO
  • Lian, lehtien, roskien, rikkaruohojen ja irtonaisten esineiden poisto
  • Kasvillisuuden siistiminen, nurmikon leikkuu

  MUU KUNNOSSAPITO
  • Päällysteen korjaus
  • Kadun kalusteiden hoito
  • Liikennemerkkien ja opasteiden hoito
  • Tontille johtavien kulkuväylien kunnossapito (kiinteistön omistaja)

  Kuka hoitaa?

  Kuvassa on katualueen hoidon vastuujako.
  Kaupunki huolehtii talviaikaisesta kunnossapidosta ja muusta kunnossapidosta. Kiinteistöjen omistajien vastuulla on puhtaanapito.
  Kartassa on esitelty Paimion tiealuiden kunnossapidon vastuualueet.
  Kartassa on esitelty Paimion tiealueiden kunnossapidon vastuualueet. Kaupunki = vihreä, Ely = punainen, yksityinen = sininen. Klikkaamalla karttaa näet koko Paimion alueen.
 • Paimion tievalaistuksesta on kaupungin omistuksessa 75 % ja valtion (ELY) omistuksessa 25 %.

  Valtion tievalaistukset

  • Vt 1 (E18)
  • Mt 110
  • Sauvontie-Kravinkuja (Mt 181)
  • Paimiontie (Mt 2340)
  • Vistantie, Ala-Vista-Sähköyhtiöntie (Mt181)
  • Kaaritie-Iso-Iivarintie (Mt 2352)

  Tie- ja katuvalaistuksen huolto

  Kaupunki huolehtii omistamiensa teiden ja katujen valaistuksen kunnossapidosta. Urakoitsijana toimii Eltel Networks. Ilmoitus rikkinäisestä katuvalosta ja pylväistä kaupungin palautepalvelun kautta tai sähköpostitse viheraluemestarille.

  Huoltokierrokset aloitetaan seuraavilla viikoilla:

  vko 5,  31.1.2022

  vko 12,  21.3.2022

  vko 31,  1.8.2022

  vko 40,  3.10.2022

  vko 49,  5.12.2022

   

Kaupungin aurausalueet Paimion karttapalvelussa

Karttapalveluun merkityt aurausalueet ovat myös muiden kunnossapitotöiden osalta kaupungin hoitovastuulla.

Ohita osio

Hiekoitushiekan poistoa

Ohita osio
Lyhytvideossa näytetään hiekoitushiekan poistoa Paimiossa keväällä 2021.

Yhteystiedot

Anu Taipale
Infrapäällikkö

+35824745280
anu.taipale@paimio.fi